Xem tử vi trọn đời tuổi Ất Hợi 1995 (+-60) – Nam mạng

83
1202

 Xem tử vi trọn đời tuổi Ất Hợi 1995 (+-60) – Nam mạng,mỗi người có một mệnh khác nhau tương ứng với tử vi khác nhau.xem tử vi trọn đời sẽ giúp các bạn có thể xem được tuổi và vận mệnh của mình.mời các bạn tham khảo bài viết.

tuoi-hoi
Sanh năm: 1935, 1995 và 2055

Cung KHÔN. Trực TRỪ
Mạng SƠN ĐẦU HỎA (lửa trên núi)
Khắc SA TRUNG KIM
Con nhà XÍCH ĐẾ (cô quạnh)
Xương CON HEO. Tướng tinh CON HƯƠU

CUỘC SỐNG

Tuổi Ất Hợi có nhiều hay đẹp về cuộc đời, số sung sướng vào thời trung vận, nghĩa là khoảng từ 22 đến 40 tuổi, hậu vận lại được an nhàn, không có vấn đề đổ vỡ về sự nghiệp, nếu đã tạo được sự nghiệp. Nếu chưa tạo được sự nghiệp thì thời trung vận có nhiều cơ hội tạo lấy được sự nghiệp của bạn vậy. Vào năm 32 tuổi nên cẩn thận cho lắm, qua 34 tuổi mới được hoàn toàn êm đẹp và đầy đủ. Tiền bạc có thể tạo được nhiều cơ hội thuận tiện cho việc tạo lấy những kết quả về tài lộc. Năm 39 tuổi cũng có nhiều cơ hội tốt đẹp cho bạn về tất cả mọi khía cạnh trên cuộc đời. Vậy nếu chưa tạo được cơ hội phát triển sự nghiệp thì nên bình tĩnh mà chờ lấy cơ hội thuận tiện sẽ đến.

Tuổi Ất Hợi được tốt vào thời hậu vận, có thể tạo được một cuộc sống đầy đủ, vào hậu vận có nhiều tiền của. Số hưởng thọ trung bình từ 58 đến 76 tuổi là mức tối đa. Làm lành ở hiền thì sẽ được gia tăng niên kỷ, gian ác thì bị giảm kỷ.

TÌNH DUYÊN

Tuổi Ất Hợi đối với vấn đề tình duyên có nhiều thay đổi quan trọng trong cuộc đời lúc tuổi nhỏ, nhưng khi tuổi lớn lên thì đuợc đầy đủ hạnh phúc. Tuy nhiên theo khoa chiêm tinh và tướng số, tuổi Ất Hợi đối với vấn đề tình duyên và hạnh phúc như sau: Nếu bạn sanh vào những tháng này, thì cuộc đời bạn phải có ba lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng: 2, 3 và 9 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này thì bạn phải có hai lần thay đổi về tình duyên, đó là bạn sanh vào những tháng: 4, 6, 7, 8, 10 và 11 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này thì cuộc đời bạn được hoàn toàn hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng: 1, 5 và 12 Âm lịch.

Trên đây là bản nhận xét những diễn tiến của cuộc đời bạn về tình duyên và hạnh phúc của bạn, vậy bạn nên nhớ lại bạn sanh vào những tháng nào để quyết định cho cuộc đời bạn.

GIA ĐẠO, CÔNG DANH

Về vấn đề gia đạo có hơi không được êm ấm lúc đầu nhưng sau đó thì hoàn toàn được hưởng nhiều phước lộc, phần gia đạo có nhiều hay đẹp vào tuổi 34 trở đi, tuổi 32 hãy còn nhiều thắc mắc về gia đạo. Công danh thì chỉ ở vào mức độ trung bình, không lên cao và cũng không xuống thấp, vừa phải đầy đủ về vấn đề này.

Vào tuổi 34 trở đi thì sự nghiệp mới vững chắc được, tiền vận chưa được êm ấm, sự nghiệp hãy còn long bong chưa định được mức vững bền của nó. Tiền bạc cũng tùy theo công danh và sự nghiệp nhưng cũng vào số tuổi 34 trở đi mới có thể tạo được đầy đủ.

NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN

Trong công việc làm ăn giao dịch hay bất kỳ công việc nào khác trong lãnh vực cuộc đời, bạn nên chọn lựa những tuổi hạp với tuổi mình, mới có thể làm ăn được phát đạt, tiền bạc được dồi dào, và không sợ có sự thất bại trong cuộc đời, đó là những tuổi Đinh Sửu, Canh Thìn, Quý Mùi. Những tuổi này là những tuổi rất hạp cho sự làm ăn của bạn, nên hùn hạp, cộng tác hay hợp tác đều thâu đoạt được nhiều kết quả tốt đẹp cho cuộc đời.

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG

Trong việc hôn nhơn và hạnh phúc, bạn chọn được những tuổi hạp thì cuộc sống có thể đẩy mạnh lên cuộc đời đầy hoa gấm, trong sự chọn lựa hôn nhơn và hạnh phúc, bạn nên chọn cho kỳ được những tuổi này: Đinh Sửu, Canh Thìn, Quý Mùi, Giáp Tuất. Nếu bạn kết duyên với tuổi Đinh Sửu và Canh Thìn, cuộc sống của bạn được đẩy mạnh lên nhờ vậy cuộc sống được hoàn toàn giàu sang phú quý. Nếu bạn kết duyên với tuổi Quý Mùi và Giáp Tuất, cuộc đời bạn sẽ có nhiều hay đẹp về vấn đề tài lộc, công danh bạn được lên cao tiền bạc đầy đủ.

Trên đây là những tuổi mà bạn nên kết duyên và sẽ được sống hoàn toàn đầy đủ, hào con đầy đủ và tạo được cuộc sống vui tươi, giàu sang, phú quý.

Nếu bạn kết duyên với những tuổi này đời sống của bạn chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, vì những tuổi này chỉ hạp về đường tình duyên mà không hạp về đường tài lộc, đó là các tuổi: Kỷ Mão, Quý Dậu, Tân Mão: Kết hôn với những tuổi này chỉ có thể tạo được một cuộc sống đủ ăn, đủ mặc là cùng.

Nếu bạn kết duyên với những tuổi này bạn sẽ gặp phải nhiều sự khó khăn lắm mới tạo được một cuộc sống hơi tạm gọi là đầy đủ và cuộc đời luôn luôn sống trong nghèo khổ suốt đời, đó là bạn kết duyên với các tuổi: Ất Hợi, Bính Tý, Tân Tỵ, Nhâm Ngọ. Những tuổi này chẳng những không hạp về vấn đề tình duyên cũng như không hạp về vấn đề tài lộc, nếu bạn kết duyên thì cuộc sống trở nên nghèo khổ, khó khăn.

Những năm này có việc xung khắc với tuổi bạn trong việc tạo lấy hôn nhơn và hạnh phúc, đó là các năm mà bạn ở vào số tuổi: 15, 21, 27, 33, 39, 45 và 51 tuổi. Những năm này luận việc hôn nhơn không thành, hay thành thì lâm vào cảnh xa vắng thường xuyên.

Bạn sanh vào những tháng này sẽ có số đ ào hoa, cuộc đời có nhiều thê thiếp, nhiều người chú ý và muốn kết duyên, đó là bạn sanh vào những tháng: 2, 3, 5, 8, 9 và 10 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này chắc chắn bạn sẽ có nhiều vợ, hoặc nếu không cũng sẽ có nhiều dòng con.

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ

Nếu làm ăn hay kết duyên hay bất cứ việc gì khác, có liên quan đến sự sống và cuộc đời thì bạn nên tránh những tuổi này, đó là các tuổi: Mậu Dần, Giáp Thân, Canh Dần, Nhâm Thân. Bạn kết duyên hay làm ăn với những tuổi này, cuộc sống của bạn sẽ bị nhiều đau thương, có thể xảy ra tuyệt mạng hay lâm vào cảnh biệt ly đau đớn vô cùng, vì những tuổi này là những tuổi đại xung khắc với tuổi bạn.

Gặp tuổi kỵ trong việc làm ăn, không nên hợp tác hay giao dịch về tiền bạc. Gặp tuổi kỵ trong việc hôn nhơn và hạnh phúc, nếu ăn ở với nhau thì không nên làm lễ thành hôn hay rất kỵ sự ra mắt cha mẹ họ hàng. Gặp tuổi kỵ trong con cái hay gia đình, phải cúng sao giải hạn cho cả hai và làm phước đức thì sẽ được giải hạn.

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT

Những năm khó khăn là những năm mà bạn làm ăn không được tốt, gặp nhiều trở ngại và không gặp được một việc gì khả dĩ tạo được tiền bạc. Đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 23, 31, 32, 33 và 42 tuổi. Những năm này bạn nên đề phòng tai nạn bịnh tật, hay những khó khăn trong nghề nghiệp.

NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT

Tuổi Ất Hợi hạp với những ngày chẵn, giờ chẵn, và tháng chẵn. Xuất hành trong những ngày giờ và những tháng kể trên bạn sẽ được thâu đoạt nhiều kết quả về tài lộc cũng như về mọi sự làm ăn, giao dịch, giao thương, không bao giờ có sự thất bại, vì bạn đã xuất hành đúng vào những ngày, giờ và tháng thì sẽ đại lợi cho bạn.

NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM

Từ 22 đến 27 tuổi: Tuổi 22, còn nhiều bê bối. Việc làm ăn có nhiều trắc trở và có những khổ tâm vì gia đình lẫn việc làm ăn. Năm này là năm rất khó khăn trong việc làm ăn của bạn, 23 tuổi, lại phải chịu một năm cay đắng nữa, bạn nên cẩn thận vào những tháng 6 và 8 có đại nạn hay hao tài tốn của. 24 tuổi, được tốt, việc làm ăn và phát triển được tốt và khá có nhiều hay đẹp thâu được nhiều kết quả về tài lộc, 25 tuổi, năm đại lợi của bạn, nhứt là những tháng 6 và 7. Những tháng này được tốt đẹp và hoàn toàn êm ấm, có phát triển về tài lộc. 26 và 27 tuổi, được tốt vào những tháng đầu năm, những tháng cuối năm xấu, nên đề phòng có việc nguy hiểm vào tháng 10 và 11.

Từ 28 đến 35 tuổi: Vào số tuổi 28 có nhiều tài lợi vào những tháng 7 và 9, những tháng khác bình thường. Năm 29 không nên đi xa vào những tháng 7 và 11, những tháng này kỵ tuổi nên tránh việc làm ăn và giao dịch. Năm 30 tuổi, có thể thâu đoạt nhiều kết quả tốt về tài lộc vào những tháng 1 và 4, những tháng khác trung bình. Năm 31 và 32, hai năm bình thường chỉ trừ tháng 3 vào năm 31 tuổi có hao tài hãy nên nhịn nhục nếu không sẽ tai vạ. Năm 33 và 34 tuổi, hai năm này khá tốt, nhưng vào năm 33 tuổi được có nhiều tài lộc vào tháng 4 và 7. Năm 34 tuổi, tránh việc giao thương vào những tháng 9 và 12. Năm 35 tuổi, có phát tài vào những tháng 6 và 8, kỵ tháng 10, toàn năm đều êm đẹp có thâu được nhiều kết quả về tài lộc.

Từ 36 đến 40 tuổi: Năm 36 tuổi được phát tài vào tháng 4, hao tài vào tháng 6, những tháng khác trung bình. Năm 37 và 38 tuổi, hai năm này thành công về những việc dự tính. Năm 37 tuổi phát đạt. Năm 38 tuổi có đầy đủ và hay đẹp vào những tháng 8 và 12. Hai năm này bạn được tốt đẹp về tài lộc và tình cảm. Năm 39 và 40 tuổi, hai năm này không phát triển về vấn đề tài lộc, nhưng phát triển mạnh mẽ về vấn đề tình cảm gia đình.

Từ 41 đến 45 tuổi: Khoảng thời gian này không có gì quan trọng xảy ra trong cuộc đời, về tài lộc, làm ăn cũng như về giao dịch, chỉ trừ năm 42 hơi xấu cho bổn mạng. Năm 43 kỵ tháng 10 và toàn mùa đông. 44 tuổi kỵ tháng 6, những tháng kỵ có đau bịnh hoặc bị hao tài.

Từ 46 đến 50 tuổi: 46 tuổi khá tốt, vững vàng về sự nghiệp. 47 tuổi, có đại nạn vào những tháng 8, 10, 11, ba tháng này hãy cẩn thận, có đau buồn trong gia đình. Ngoài ra những năm khác khá tốt.

Tìm kiếm phổ biến:

  • tuoi hoi 1995
  • 1995 mệnh gì
  • ất hợi 1995
  • 1995 tuoi con gi
  • sinh năm 1995 mệnh gì
  • 1995 có hợp với 1998 không
  • 1995 tuoi gi
  • tuoi 1995
  • sinh năm 1995
  • sinh nam 1995 tuoi con gi

83
ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

avatar
29 Bình luận chủ đề
54 Trả lời chủ đề
0 Người theo dõi
 
Được nhiều phản hồi nhất
Bình luận hay
Mới nhất Cũ nhất Được yêu thích
Mai
Guest
Mai

nam 25/11/1995 va nu 20/9/1996 có hợp ko ạ?

dương
Guest
dương

mk sinh năm 5-8-1997 AL.Người yêu mk sinh 26-4-1995 DL.không biết bọn mk lấy nhau đc không,có hợp không?tại mk sợ gia đình 2 bên phản đối

Loan
Guest
Loan

Admin oiii,
Minh la nữ sn 24.4.95 AL, ko biết khi nao thi duyen toi nua? Sao ma minh ko thay rung động voi ai het vay? Ko biết la minh co lập Gd được ko hay la so đọc than? Admin cho minh xin ít loi khuyến nha 🙂
Thanks Admin

Admin
Admin
Admin

Con người có tử vi hết rồi bạn, cứ vui vẻ mà sống. Hãy sống đúng cách, giúp đỡ ai được thì giúp rồi mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với bạn. Cho mình xin face đê =))

Loan
Guest
Loan

Hihi chắc phai vay qua, vui ve ma song, giúp được ai thi giúp hehe
Admin vui tinh ghê =]

Tra my
Guest
Tra my

E nữ 20/05/1998 với nó là 02/05/1995 có ổn k ạ. Vì mẹ ny phản đối nên e cũng thắc mắc

Admin
Admin
Admin

Cũng được mà bạn về cơ bản là đẹp chứ không có gì xấu cả, bị mỗi phần cung là bị Chồng Đoài lấy vợ cung khảm (họa hại) cái này người ta di cung cung được ạ.

Chung
Guest
Chung

Ad cho e hỏi.e 95 .vk 98.có con năm đinh dậu..v có dc k

Admin
Admin
Admin

Cũng bình thường ạ, không quá đặc biệt

mau
Guest
mau

Add oi xem giùm e vk sn 95 ck sn 89 thi sao ạ. Lấy được 3 năm cũng hp lắm mà ai cũng bảo ko hợp nên lo qua

Admin
Admin
Admin

Uh thấy cũng được mà, bị khắc mỗi can, chi cái này thì thi thoảng hay cãi nhau tí thôi 😀 mà vợ phù cho chồng cũng làm ăn cũng được, nên chắc gia đình cung yên ấm =))

Yến
Guest
Yến

nữ sinh 20/02/2002 có hợp với nam sinh 16/02/1995 k ad

Admin
Admin
Admin

Không được đẹp lắm, bình thường thôi.

Minh
Guest
Minh

Ad ơi cho e hỏi e 25/10/1995 bạn trai e 22/04/1993 nếu kết hôn tuổi của e và tuổi a ấy có tốt k ạ?

Admin
Admin
Admin

Về can, chi, mạng thì ok cả. Riêng phần cung dính Chồng Chấn lấy vợ cung Đoài (tuyệt mạng) về tuyệt mạng thì bạn lên google search sẽ ra nhiều thầy phán trên đó (khá ghê đó, đừng đùa)

Huy
Guest
Huy

Nam 15/1/1996 nữ 9/1/1999 có hợp k ad?

Admin
Admin
Admin

Cũng không biết ngày tháng năm sinh trên là theo lịch âm hay dương. Mình cứ coi như là lịch dương thì tuổi bạn sẽ là 95 và tuổi nữ sẽ là 98
1. Chi: Hợi – Dần (nhị hợp)
2. Can: Ất – Mậu (bình hòa)
3. Mạng: Hỏa – Thổ (Sinh nhau)
4. Cung: Đoài – Khảm Chồng Đoài lấy vợ cung khảm (họa hại)

Rất hợp đó chứ, có mỗi phần cung bị họa hại về phần này người ta hóa giải được. Xử lý nốt phần cung khi cưới là đẹp

thanh huy
Guest
thanh huy

E sn 2/9/1992 ban gai sn 2/9/1995 tụi e tính cưới nhau thì có chế gì k a. Cuoi nhau sẽ ra sao a. A giúp e với

Admin
Admin
Admin

Được bạn ạ, mỗi phần chi hơi bị xíu thôi. Còn mọi thứ ok cả 😀 chỉ có điều là nam sẽ sợ vợ, bị vợ nó quay. Mà chịu khó nghe vợ vào thì làm ăn nó ổn hơn 😀

Lubun
Guest
Lubun

Ad cho e hỏi. Mẹ e cũng mê tín bói toán lắm. Mấy lần đi kẻ lá số cho cả nhà. Lần nào cũng bảo e 2 đời vợ. Rồi lấy phải cô vk sát ck. E thì ăn nhạt lắm. K dám ăn mặn sợ mai sau khổ. Gieo nhân nào gặt quả ấy mà. Vs lại mẹ e cứ bắt e lấy vợ tuổi ngựa. Tức là bạn gái sn 2002. Mẹ bảo hợp lắm hợp vừa theo như a. E sinh 12.3.1995 thỳ lấy tuổi nào là hợp ạ.
E xin cảm ơn

Admin
Admin
Admin

làm gì mà hợp ạ, 1995 với 2002 thực ra là không đẹp cho lắm, phần chi bị tuyệt nhau. Phần cung dính ngũ quỷ. can thì bình hòa, mỗi phần mạng là hợp nhau. Còn hợp phải 2003 mới là chuẩn 😀 ráng săn 2003 nhóe

canh
Guest
canh

ad cho em hỏi em 11/51995 ny em 14/7/1998 có hợp ko ạ

Admin
Admin
Admin

Can, chi, mạng đều ổn. Bị phần cung Trai cung Đoài lấy gái cung Khảm (họa hại)

Họa Tai : Hoạn nạn bệnh tật.
Chồng Đoài lấy vợ cung Khảm / Tai ương ách tật dồn dập thê thảm /
Nửa đời thân phận sanh ly / Phu thê lãnh đạm trái ngang đến thì … /

Tổng thể thì vợ chồng sống hòa thuận, làm ăn kinh tế cũng tương đối ổn. Nhưng hay đau yếu bệnh tật 😀

Bình
Guest
Bình

E sinh 09/02/1986 bạn gái sinh 12/12/1995 kết hôn tốt ko ạh, ad xem giup e với.

Admin
Admin
Admin

Được đó bạn, khá ổn. không bị xấu phần nào cả can, chi, mạng, cung đều nét cả. Cưới thôi

phạm đại
Guest
phạm đại

ad cho em hỏi, e sinh 25-2-1995 còn bạn gái sinh 10-6-1996, ad cho em hoi bọn em có hợp để cưới trong năm 2017 này khoongvif bạn đó có bầu rồi,e hoang mang quá hi vọng ad giúp em.

Admin
Admin
Admin

Về hai tuổi này thì ko được hợp cho lắm, còn năm 2017 thì ok cưới đẹp không bị xấu gì cả, còn cưới thì có tháng 6 hoặc 12 (âm lịch)

Minh Hằng
Guest
Minh Hằng

Cho e hỏi là nữa em là nữ 23/4/2000 ny e là 26/8/1995 có hợp không ạ

Admin
Admin
Admin

Can, chi, mạng thì ok. Còn phần Cung thì dính: Trai cung Đoài lấy gái cung Chấn (tuyệt mệnh) khá là nguy hiểm, bạn lên youtube kiếm “Tuyệt Mệnh” sẽ ra nhiều video lắm, xem đi rồi hiểu.

Minh Hằng
Guest
Minh Hằng

Cho e hỏi thêm là tuyệt mệnh thì có hóa giải được không ạ ? Nếu hóa giải thì hóa giải bằng cách nào ạ ?

Admin
Admin
Admin

Nghe nói di cung hoán số được, bạn nghiên cứu đi. vì đôi khi lỡ lấy nhau mà dính tuyệt mệnh không xử là có vấn đề lớn đấy nhé(đừng đùa)

Cô ly ly
Guest
Cô ly ly

Ad cho e hỏi tuổi của e vs ny thì có hợp k ạ
9/6/1995 và ny e là 6/4/1994 ạ, e đi xem thì toàn bảo e 2 lần đò, e hoang mang quá

Admin
Admin
Admin

về chi tiết người ta xem tháng, ngày sinh và nói 2 lần đò thì mình không xem được. Còn việc 2 lần đò nhiều mà, khi cưới người ta rước dâu 2 lần để giải là xong thôi. Còn 94 với 95 cũng được đó bạn không vướng gì cả

nga su ri
Guest
nga su ri

ad oi cho e hỏi .e là nữ sinh năm 1995 nên cưới ở tuổi nào thì được ạ 23 hay 24

Admin
Admin
Admin

23 bạn nhé, vì 24 là kim lâu rồi (ở đây là tuổi mụ) tức 23 chính là năm 2017 đó.

Công
Guest
Công

Ad cho hỏi nam 25/12/95 vs nữ 19/05/97 tn ạ

Admin
Admin
Admin

1. Chi: Hợi – Sửu (Bình hòa)
2. Can: Ất – Đinh (Sinh nhau)
3. Mạng: Hỏa – Thủy (khắc nhau, ở đây nữ khắc nam nên rất xấu)
4. Cung: Đoài – Ly * Trai cung Đoài lấy gái cung Ly (ngũ quỷ)

Thấy không đẹp lắm, ở mức dưới trung bình nhé bạn

Ngọc
Guest
Ngọc

Thế s trong bài lại nói ất hợi và đinh sửu hợp ạ?

Admin
Admin
Admin

Kệ bài đó đi 😀 tự xem chính xác hơn mà bạn, còn cái bài này do CTV người ta cóp nhặt từ lâu rồi. Tài liệu có lẽ sai lệch nhiều

Nam
Guest
Nam

Sao em đọc lại là 95 Nam cung Khôn 97 nữ cung Chấn mà ad

Admin
Admin
Admin

Phân biệt Cung Phi và Cung Sinh nhé @@ ở đây là cung Sanh ghi rõ mà. Đa số các bạn không biết phần cung này, bạn nên lên mạng tìm hiểu kỹ hơn nhé.

Quỳnh
Guest
Quỳnh

Ad ơi e hỏi nữ 98 hợp tuổi nào ạ

Admin
Admin
Admin

Mậu dần, mạng thổ
1. Chi thì chọn: Ngọ, tuất, hợi
2. Can chọn: Canh, quý, bính
3. Mạng chọn: Hỏa, kim, thổ

ví dụ chọn nam: 90, 95 chẳng hạn. vơ được 90 thì đẹp hơn. còn vơ được 95 thì đi hóa giải phần cung là đẹp nói chung là tùy sở thích già hay trẻ 😀

Hoài phương
Guest
Hoài phương

Sinh nhau la gì vay ad 🙂

Hoài phương
Guest
Hoài phương

98 còn hợp voi tuoi nào nữa ko ạ

Admin
Admin
Admin

tự soi đi bạn, xem bài hướng dẫn soi. Đầu tiên bạn soi các chi hợp đã. Sau đó bạn bắt các chi gần nhất trong vòng 1 giáp chẳng hạn lọc ra, rồi soi lần lượt thêm can, mạng, cung. 😀 đôi khi bạn có thể soi các Chi bình hòa cũng tốt đó. Cứ lần lượt mà làm tránh các chi xung ra là được.

Admin
Admin
Admin

sinh nhau nó là kiểu mạng sinh hay là can sinh đó. ví dụ: Thổ sinh kim 😀 hiểu nôm na là thổ hỗ trợ kim, và kim nhờ thổ mà lớn mạnh,…

Nguyễn văn nha
Guest
Nguyễn văn nha

Hợp v tuổi a đây này
Kết bạn vs a nhé
0961584594

Thơ
Guest
Thơ

Ad cho e hoi e sn 95 ban trai e sn tuoi nham than.ma nta noi ko hop khat tuoi.vay cho e hoi tuoi nay co hop co lay nhau dk ko

Admin
Admin
Admin

Về lấy nhau thì tuổi nào cũng lấy được bạn nhé, còn về cặp 92 và 95 như sau
1. Chi: Thân – Hợi (Bình hòa)
2. Can: Nhâm – Ất (Bình hòa)
3. Mạng: Kim – Hỏa (ở đây là Do là Kiếm Phong Kim nên ok)
4. Cung: Khôn – Đoài * Trai cung Khôn lấy gái cung Đoài (thiên y)

Ok ạ bình thường, chỉ có điều là chồng có muốn khá phải nghe lời vợ, và ở cặp này chồng thường bị vợ túm tóc và sợ vợ 😀

Han To
Guest
Han To

V a chi e cach hoa giai cung dc k a