• Xem tử vi trọn đời tuổi Ất Hợi 1995 (+-60) – Nam mạng

   Xem tử vi trọn đời tuổi Ất Hợi 1995 (+-60) – Nam mạng,mỗi người có một mệnh khác nhau tương ứng với tử vi khác nhau.xem tử vi trọn đời sẽ giúp các bạn có thể xem được tuổi và vận mệnh của mình.mời các bạn tham khảo bài viết.

  tuoi-hoi
  Sanh năm: 1935, 1995 và 2055

  Cung KHÔN. Trực TRỪ
  Mạng SƠN ĐẦU HỎA (lửa trên núi)
  Khắc SA TRUNG KIM
  Con nhà XÍCH ĐẾ (cô quạnh)
  Xương CON HEO. Tướng tinh CON HƯƠU

  CUỘC SỐNG

  Tuổi Ất Hợi có nhiều hay đẹp về cuộc đời, số sung sướng vào thời trung vận, nghĩa là khoảng từ 22 đến 40 tuổi, hậu vận lại được an nhàn, không có vấn đề đổ vỡ về sự nghiệp, nếu đã tạo được sự nghiệp. Nếu chưa tạo được sự nghiệp thì thời trung vận có nhiều cơ hội tạo lấy được sự nghiệp của bạn vậy. Vào năm 32 tuổi nên cẩn thận cho lắm, qua 34 tuổi mới được hoàn toàn êm đẹp và đầy đủ. Tiền bạc có thể tạo được nhiều cơ hội thuận tiện cho việc tạo lấy những kết quả về tài lộc. Năm 39 tuổi cũng có nhiều cơ hội tốt đẹp cho bạn về tất cả mọi khía cạnh trên cuộc đời. Vậy nếu chưa tạo được cơ hội phát triển sự nghiệp thì nên bình tĩnh mà chờ lấy cơ hội thuận tiện sẽ đến.

  Tuổi Ất Hợi được tốt vào thời hậu vận, có thể tạo được một cuộc sống đầy đủ, vào hậu vận có nhiều tiền của. Số hưởng thọ trung bình từ 58 đến 76 tuổi là mức tối đa. Làm lành ở hiền thì sẽ được gia tăng niên kỷ, gian ác thì bị giảm kỷ.

  TÌNH DUYÊN

  Tuổi Ất Hợi đối với vấn đề tình duyên có nhiều thay đổi quan trọng trong cuộc đời lúc tuổi nhỏ, nhưng khi tuổi lớn lên thì đuợc đầy đủ hạnh phúc. Tuy nhiên theo khoa chiêm tinh và tướng số, tuổi Ất Hợi đối với vấn đề tình duyên và hạnh phúc như sau: Nếu bạn sanh vào những tháng này, thì cuộc đời bạn phải có ba lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng: 2, 3 và 9 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này thì bạn phải có hai lần thay đổi về tình duyên, đó là bạn sanh vào những tháng: 4, 6, 7, 8, 10 và 11 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này thì cuộc đời bạn được hoàn toàn hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng: 1, 5 và 12 Âm lịch.

  Trên đây là bản nhận xét những diễn tiến của cuộc đời bạn về tình duyên và hạnh phúc của bạn, vậy bạn nên nhớ lại bạn sanh vào những tháng nào để quyết định cho cuộc đời bạn.

  GIA ĐẠO, CÔNG DANH

  Về vấn đề gia đạo có hơi không được êm ấm lúc đầu nhưng sau đó thì hoàn toàn được hưởng nhiều phước lộc, phần gia đạo có nhiều hay đẹp vào tuổi 34 trở đi, tuổi 32 hãy còn nhiều thắc mắc về gia đạo. Công danh thì chỉ ở vào mức độ trung bình, không lên cao và cũng không xuống thấp, vừa phải đầy đủ về vấn đề này.

  Vào tuổi 34 trở đi thì sự nghiệp mới vững chắc được, tiền vận chưa được êm ấm, sự nghiệp hãy còn long bong chưa định được mức vững bền của nó. Tiền bạc cũng tùy theo công danh và sự nghiệp nhưng cũng vào số tuổi 34 trở đi mới có thể tạo được đầy đủ.

  NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN

  Trong công việc làm ăn giao dịch hay bất kỳ công việc nào khác trong lãnh vực cuộc đời, bạn nên chọn lựa những tuổi hạp với tuổi mình, mới có thể làm ăn được phát đạt, tiền bạc được dồi dào, và không sợ có sự thất bại trong cuộc đời, đó là những tuổi Đinh Sửu, Canh Thìn, Quý Mùi. Những tuổi này là những tuổi rất hạp cho sự làm ăn của bạn, nên hùn hạp, cộng tác hay hợp tác đều thâu đoạt được nhiều kết quả tốt đẹp cho cuộc đời.

  LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG

  Trong việc hôn nhơn và hạnh phúc, bạn chọn được những tuổi hạp thì cuộc sống có thể đẩy mạnh lên cuộc đời đầy hoa gấm, trong sự chọn lựa hôn nhơn và hạnh phúc, bạn nên chọn cho kỳ được những tuổi này: Đinh Sửu, Canh Thìn, Quý Mùi, Giáp Tuất. Nếu bạn kết duyên với tuổi Đinh Sửu và Canh Thìn, cuộc sống của bạn được đẩy mạnh lên nhờ vậy cuộc sống được hoàn toàn giàu sang phú quý. Nếu bạn kết duyên với tuổi Quý Mùi và Giáp Tuất, cuộc đời bạn sẽ có nhiều hay đẹp về vấn đề tài lộc, công danh bạn được lên cao tiền bạc đầy đủ.

  Trên đây là những tuổi mà bạn nên kết duyên và sẽ được sống hoàn toàn đầy đủ, hào con đầy đủ và tạo được cuộc sống vui tươi, giàu sang, phú quý.

  Nếu bạn kết duyên với những tuổi này đời sống của bạn chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, vì những tuổi này chỉ hạp về đường tình duyên mà không hạp về đường tài lộc, đó là các tuổi: Kỷ Mão, Quý Dậu, Tân Mão: Kết hôn với những tuổi này chỉ có thể tạo được một cuộc sống đủ ăn, đủ mặc là cùng.

  Nếu bạn kết duyên với những tuổi này bạn sẽ gặp phải nhiều sự khó khăn lắm mới tạo được một cuộc sống hơi tạm gọi là đầy đủ và cuộc đời luôn luôn sống trong nghèo khổ suốt đời, đó là bạn kết duyên với các tuổi: Ất Hợi, Bính Tý, Tân Tỵ, Nhâm Ngọ. Những tuổi này chẳng những không hạp về vấn đề tình duyên cũng như không hạp về vấn đề tài lộc, nếu bạn kết duyên thì cuộc sống trở nên nghèo khổ, khó khăn.

  Những năm này có việc xung khắc với tuổi bạn trong việc tạo lấy hôn nhơn và hạnh phúc, đó là các năm mà bạn ở vào số tuổi: 15, 21, 27, 33, 39, 45 và 51 tuổi. Những năm này luận việc hôn nhơn không thành, hay thành thì lâm vào cảnh xa vắng thường xuyên.

  Bạn sanh vào những tháng này sẽ có số đ ào hoa, cuộc đời có nhiều thê thiếp, nhiều người chú ý và muốn kết duyên, đó là bạn sanh vào những tháng: 2, 3, 5, 8, 9 và 10 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này chắc chắn bạn sẽ có nhiều vợ, hoặc nếu không cũng sẽ có nhiều dòng con.

  NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ

  Nếu làm ăn hay kết duyên hay bất cứ việc gì khác, có liên quan đến sự sống và cuộc đời thì bạn nên tránh những tuổi này, đó là các tuổi: Mậu Dần, Giáp Thân, Canh Dần, Nhâm Thân. Bạn kết duyên hay làm ăn với những tuổi này, cuộc sống của bạn sẽ bị nhiều đau thương, có thể xảy ra tuyệt mạng hay lâm vào cảnh biệt ly đau đớn vô cùng, vì những tuổi này là những tuổi đại xung khắc với tuổi bạn.

  Gặp tuổi kỵ trong việc làm ăn, không nên hợp tác hay giao dịch về tiền bạc. Gặp tuổi kỵ trong việc hôn nhơn và hạnh phúc, nếu ăn ở với nhau thì không nên làm lễ thành hôn hay rất kỵ sự ra mắt cha mẹ họ hàng. Gặp tuổi kỵ trong con cái hay gia đình, phải cúng sao giải hạn cho cả hai và làm phước đức thì sẽ được giải hạn.

  NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT

  Những năm khó khăn là những năm mà bạn làm ăn không được tốt, gặp nhiều trở ngại và không gặp được một việc gì khả dĩ tạo được tiền bạc. Đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 23, 31, 32, 33 và 42 tuổi. Những năm này bạn nên đề phòng tai nạn bịnh tật, hay những khó khăn trong nghề nghiệp.

  NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT

  Tuổi Ất Hợi hạp với những ngày chẵn, giờ chẵn, và tháng chẵn. Xuất hành trong những ngày giờ và những tháng kể trên bạn sẽ được thâu đoạt nhiều kết quả về tài lộc cũng như về mọi sự làm ăn, giao dịch, giao thương, không bao giờ có sự thất bại, vì bạn đã xuất hành đúng vào những ngày, giờ và tháng thì sẽ đại lợi cho bạn.

  NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM

  Từ 22 đến 27 tuổi: Tuổi 22, còn nhiều bê bối. Việc làm ăn có nhiều trắc trở và có những khổ tâm vì gia đình lẫn việc làm ăn. Năm này là năm rất khó khăn trong việc làm ăn của bạn, 23 tuổi, lại phải chịu một năm cay đắng nữa, bạn nên cẩn thận vào những tháng 6 và 8 có đại nạn hay hao tài tốn của. 24 tuổi, được tốt, việc làm ăn và phát triển được tốt và khá có nhiều hay đẹp thâu được nhiều kết quả về tài lộc, 25 tuổi, năm đại lợi của bạn, nhứt là những tháng 6 và 7. Những tháng này được tốt đẹp và hoàn toàn êm ấm, có phát triển về tài lộc. 26 và 27 tuổi, được tốt vào những tháng đầu năm, những tháng cuối năm xấu, nên đề phòng có việc nguy hiểm vào tháng 10 và 11.

  Từ 28 đến 35 tuổi: Vào số tuổi 28 có nhiều tài lợi vào những tháng 7 và 9, những tháng khác bình thường. Năm 29 không nên đi xa vào những tháng 7 và 11, những tháng này kỵ tuổi nên tránh việc làm ăn và giao dịch. Năm 30 tuổi, có thể thâu đoạt nhiều kết quả tốt về tài lộc vào những tháng 1 và 4, những tháng khác trung bình. Năm 31 và 32, hai năm bình thường chỉ trừ tháng 3 vào năm 31 tuổi có hao tài hãy nên nhịn nhục nếu không sẽ tai vạ. Năm 33 và 34 tuổi, hai năm này khá tốt, nhưng vào năm 33 tuổi được có nhiều tài lộc vào tháng 4 và 7. Năm 34 tuổi, tránh việc giao thương vào những tháng 9 và 12. Năm 35 tuổi, có phát tài vào những tháng 6 và 8, kỵ tháng 10, toàn năm đều êm đẹp có thâu được nhiều kết quả về tài lộc.

  Từ 36 đến 40 tuổi: Năm 36 tuổi được phát tài vào tháng 4, hao tài vào tháng 6, những tháng khác trung bình. Năm 37 và 38 tuổi, hai năm này thành công về những việc dự tính. Năm 37 tuổi phát đạt. Năm 38 tuổi có đầy đủ và hay đẹp vào những tháng 8 và 12. Hai năm này bạn được tốt đẹp về tài lộc và tình cảm. Năm 39 và 40 tuổi, hai năm này không phát triển về vấn đề tài lộc, nhưng phát triển mạnh mẽ về vấn đề tình cảm gia đình.

  Từ 41 đến 45 tuổi: Khoảng thời gian này không có gì quan trọng xảy ra trong cuộc đời, về tài lộc, làm ăn cũng như về giao dịch, chỉ trừ năm 42 hơi xấu cho bổn mạng. Năm 43 kỵ tháng 10 và toàn mùa đông. 44 tuổi kỵ tháng 6, những tháng kỵ có đau bịnh hoặc bị hao tài.

  Từ 46 đến 50 tuổi: 46 tuổi khá tốt, vững vàng về sự nghiệp. 47 tuổi, có đại nạn vào những tháng 8, 10, 11, ba tháng này hãy cẩn thận, có đau buồn trong gia đình. Ngoài ra những năm khác khá tốt.

  Tìm kiếm phổ biến:

  • tuoi hoi 1995
  • 1995 mệnh gì
  • ất hợi 1995
  • 1995 tuoi con gi
  • sinh năm 1995 mệnh gì
  • 1995 có hợp với 1998 không
  • 1995 tuoi gi
  • tuoi 1995
  • sinh năm 1995
  • sinh nam 1995 tuoi con gi

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  81 Phản hồi Xem tử vi trọn đời tuổi Ất Hợi 1995 (+-60) – Nam mạng

  1. Loan viết:

   Admin oiii,
   Minh la nữ sn 24.4.95 AL, ko biết khi nao thi duyen toi nua? Sao ma minh ko thay rung động voi ai het vay? Ko biết la minh co lập Gd được ko hay la so đọc than? Admin cho minh xin ít loi khuyến nha 🙂
   Thanks Admin

   • Admin viết:

    Con người có tử vi hết rồi bạn, cứ vui vẻ mà sống. Hãy sống đúng cách, giúp đỡ ai được thì giúp rồi mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với bạn. Cho mình xin face đê =))

  2. Tra my viết:

   E nữ 20/05/1998 với nó là 02/05/1995 có ổn k ạ. Vì mẹ ny phản đối nên e cũng thắc mắc

   • Admin viết:

    Cũng được mà bạn về cơ bản là đẹp chứ không có gì xấu cả, bị mỗi phần cung là bị Chồng Đoài lấy vợ cung khảm (họa hại) cái này người ta di cung cung được ạ.

  3. Chung viết:

   Ad cho e hỏi.e 95 .vk 98.có con năm đinh dậu..v có dc k

  4. mau viết:

   Add oi xem giùm e vk sn 95 ck sn 89 thi sao ạ. Lấy được 3 năm cũng hp lắm mà ai cũng bảo ko hợp nên lo qua

   • Admin viết:

    Uh thấy cũng được mà, bị khắc mỗi can, chi cái này thì thi thoảng hay cãi nhau tí thôi 😀 mà vợ phù cho chồng cũng làm ăn cũng được, nên chắc gia đình cung yên ấm =))

  5. Yến viết:

   nữ sinh 20/02/2002 có hợp với nam sinh 16/02/1995 k ad

  6. Minh viết:

   Ad ơi cho e hỏi e 25/10/1995 bạn trai e 22/04/1993 nếu kết hôn tuổi của e và tuổi a ấy có tốt k ạ?

   • Admin viết:

    Về can, chi, mạng thì ok cả. Riêng phần cung dính Chồng Chấn lấy vợ cung Đoài (tuyệt mạng) về tuyệt mạng thì bạn lên google search sẽ ra nhiều thầy phán trên đó (khá ghê đó, đừng đùa)

  7. Huy viết:

   Nam 15/1/1996 nữ 9/1/1999 có hợp k ad?

   • Admin viết:

    Cũng không biết ngày tháng năm sinh trên là theo lịch âm hay dương. Mình cứ coi như là lịch dương thì tuổi bạn sẽ là 95 và tuổi nữ sẽ là 98
    1. Chi: Hợi – Dần (nhị hợp)
    2. Can: Ất – Mậu (bình hòa)
    3. Mạng: Hỏa – Thổ (Sinh nhau)
    4. Cung: Đoài – Khảm Chồng Đoài lấy vợ cung khảm (họa hại)

    Rất hợp đó chứ, có mỗi phần cung bị họa hại về phần này người ta hóa giải được. Xử lý nốt phần cung khi cưới là đẹp

  8. thanh huy viết:

   E sn 2/9/1992 ban gai sn 2/9/1995 tụi e tính cưới nhau thì có chế gì k a. Cuoi nhau sẽ ra sao a. A giúp e với

   • Admin viết:

    Được bạn ạ, mỗi phần chi hơi bị xíu thôi. Còn mọi thứ ok cả 😀 chỉ có điều là nam sẽ sợ vợ, bị vợ nó quay. Mà chịu khó nghe vợ vào thì làm ăn nó ổn hơn 😀

  9. Lubun viết:

   Ad cho e hỏi. Mẹ e cũng mê tín bói toán lắm. Mấy lần đi kẻ lá số cho cả nhà. Lần nào cũng bảo e 2 đời vợ. Rồi lấy phải cô vk sát ck. E thì ăn nhạt lắm. K dám ăn mặn sợ mai sau khổ. Gieo nhân nào gặt quả ấy mà. Vs lại mẹ e cứ bắt e lấy vợ tuổi ngựa. Tức là bạn gái sn 2002. Mẹ bảo hợp lắm hợp vừa theo như a. E sinh 12.3.1995 thỳ lấy tuổi nào là hợp ạ.
   E xin cảm ơn

   • Admin viết:

    làm gì mà hợp ạ, 1995 với 2002 thực ra là không đẹp cho lắm, phần chi bị tuyệt nhau. Phần cung dính ngũ quỷ. can thì bình hòa, mỗi phần mạng là hợp nhau. Còn hợp phải 2003 mới là chuẩn 😀 ráng săn 2003 nhóe

  10. canh viết:

   ad cho em hỏi em 11/51995 ny em 14/7/1998 có hợp ko ạ

   • Admin viết:

    Can, chi, mạng đều ổn. Bị phần cung Trai cung Đoài lấy gái cung Khảm (họa hại)

    Họa Tai : Hoạn nạn bệnh tật.
    Chồng Đoài lấy vợ cung Khảm / Tai ương ách tật dồn dập thê thảm /
    Nửa đời thân phận sanh ly / Phu thê lãnh đạm trái ngang đến thì … /

    Tổng thể thì vợ chồng sống hòa thuận, làm ăn kinh tế cũng tương đối ổn. Nhưng hay đau yếu bệnh tật 😀

  11. Bình viết:

   E sinh 09/02/1986 bạn gái sinh 12/12/1995 kết hôn tốt ko ạh, ad xem giup e với.

   • Admin viết:

    Được đó bạn, khá ổn. không bị xấu phần nào cả can, chi, mạng, cung đều nét cả. Cưới thôi

  12. phạm đại viết:

   ad cho em hỏi, e sinh 25-2-1995 còn bạn gái sinh 10-6-1996, ad cho em hoi bọn em có hợp để cưới trong năm 2017 này khoongvif bạn đó có bầu rồi,e hoang mang quá hi vọng ad giúp em.

   • Admin viết:

    Về hai tuổi này thì ko được hợp cho lắm, còn năm 2017 thì ok cưới đẹp không bị xấu gì cả, còn cưới thì có tháng 6 hoặc 12 (âm lịch)

  13. Minh Hằng viết:

   Cho e hỏi là nữa em là nữ 23/4/2000 ny e là 26/8/1995 có hợp không ạ

   • Admin viết:

    Can, chi, mạng thì ok. Còn phần Cung thì dính: Trai cung Đoài lấy gái cung Chấn (tuyệt mệnh) khá là nguy hiểm, bạn lên youtube kiếm “Tuyệt Mệnh” sẽ ra nhiều video lắm, xem đi rồi hiểu.

    • Minh Hằng viết:

     Cho e hỏi thêm là tuyệt mệnh thì có hóa giải được không ạ ? Nếu hóa giải thì hóa giải bằng cách nào ạ ?

     • Admin viết:

      Nghe nói di cung hoán số được, bạn nghiên cứu đi. vì đôi khi lỡ lấy nhau mà dính tuyệt mệnh không xử là có vấn đề lớn đấy nhé(đừng đùa)

  14. Cô ly ly viết:

   Ad cho e hỏi tuổi của e vs ny thì có hợp k ạ
   9/6/1995 và ny e là 6/4/1994 ạ, e đi xem thì toàn bảo e 2 lần đò, e hoang mang quá

   • Admin viết:

    về chi tiết người ta xem tháng, ngày sinh và nói 2 lần đò thì mình không xem được. Còn việc 2 lần đò nhiều mà, khi cưới người ta rước dâu 2 lần để giải là xong thôi. Còn 94 với 95 cũng được đó bạn không vướng gì cả

  15. nga su ri viết:

   ad oi cho e hỏi .e là nữ sinh năm 1995 nên cưới ở tuổi nào thì được ạ 23 hay 24

  16. Công viết:

   Ad cho hỏi nam 25/12/95 vs nữ 19/05/97 tn ạ

   • Admin viết:

    1. Chi: Hợi – Sửu (Bình hòa)
    2. Can: Ất – Đinh (Sinh nhau)
    3. Mạng: Hỏa – Thủy (khắc nhau, ở đây nữ khắc nam nên rất xấu)
    4. Cung: Đoài – Ly * Trai cung Đoài lấy gái cung Ly (ngũ quỷ)

    Thấy không đẹp lắm, ở mức dưới trung bình nhé bạn

    • Ngọc viết:

     Thế s trong bài lại nói ất hợi và đinh sửu hợp ạ?

     • Admin viết:

      Kệ bài đó đi 😀 tự xem chính xác hơn mà bạn, còn cái bài này do CTV người ta cóp nhặt từ lâu rồi. Tài liệu có lẽ sai lệch nhiều

      • Nam viết:

       Sao em đọc lại là 95 Nam cung Khôn 97 nữ cung Chấn mà ad

      • Admin viết:

       Phân biệt Cung Phi và Cung Sinh nhé @@ ở đây là cung Sanh ghi rõ mà. Đa số các bạn không biết phần cung này, bạn nên lên mạng tìm hiểu kỹ hơn nhé.

  17. Quỳnh viết:

   Ad ơi e hỏi nữ 98 hợp tuổi nào ạ

   • Admin viết:

    Mậu dần, mạng thổ
    1. Chi thì chọn: Ngọ, tuất, hợi
    2. Can chọn: Canh, quý, bính
    3. Mạng chọn: Hỏa, kim, thổ

    ví dụ chọn nam: 90, 95 chẳng hạn. vơ được 90 thì đẹp hơn. còn vơ được 95 thì đi hóa giải phần cung là đẹp nói chung là tùy sở thích già hay trẻ 😀

    • Hoài phương viết:

     Sinh nhau la gì vay ad 🙂

     • Hoài phương viết:

      98 còn hợp voi tuoi nào nữa ko ạ

      • Admin viết:

       tự soi đi bạn, xem bài hướng dẫn soi. Đầu tiên bạn soi các chi hợp đã. Sau đó bạn bắt các chi gần nhất trong vòng 1 giáp chẳng hạn lọc ra, rồi soi lần lượt thêm can, mạng, cung. 😀 đôi khi bạn có thể soi các Chi bình hòa cũng tốt đó. Cứ lần lượt mà làm tránh các chi xung ra là được.

     • Admin viết:

      sinh nhau nó là kiểu mạng sinh hay là can sinh đó. ví dụ: Thổ sinh kim 😀 hiểu nôm na là thổ hỗ trợ kim, và kim nhờ thổ mà lớn mạnh,…

   • Nguyễn văn nha viết:

    Hợp v tuổi a đây này
    Kết bạn vs a nhé
    0961584594

   • Thơ viết:

    Ad cho e hoi e sn 95 ban trai e sn tuoi nham than.ma nta noi ko hop khat tuoi.vay cho e hoi tuoi nay co hop co lay nhau dk ko

    • Admin viết:

     Về lấy nhau thì tuổi nào cũng lấy được bạn nhé, còn về cặp 92 và 95 như sau
     1. Chi: Thân – Hợi (Bình hòa)
     2. Can: Nhâm – Ất (Bình hòa)
     3. Mạng: Kim – Hỏa (ở đây là Do là Kiếm Phong Kim nên ok)
     4. Cung: Khôn – Đoài * Trai cung Khôn lấy gái cung Đoài (thiên y)

     Ok ạ bình thường, chỉ có điều là chồng có muốn khá phải nghe lời vợ, và ở cặp này chồng thường bị vợ túm tóc và sợ vợ 😀

  18. Han To viết:

   V a chi e cach hoa giai cung dc k a

  19. Dung viết:

   Cho mình hỏi Nử 1995 với nam 1996 thì s ạ

   • Admin viết:

    Bính tý – Ất hợi
    1. Chi: Tý – Hợi (Bình hòa)
    2. Can: Bính – Ất (Bình hòa)
    3. Mạng: Thủy – Hỏa (Khắc nhau như ở đây Nam khắc nữ nên BÌNH HÒA)
    4. Cung: Cấn – Đoài : Chồng cung Cấn lấy vợ cung Đoài : được Duyên niên (thật tốt)

    Bình thường bạn ạ, chả khắc nhau gì cả cơ mà hợp rồi đẹp thì cũng không 😀

  20. Hoàng Văn Nguyễn viết:

   Ad cho em hỏi một chút nhé.!
   Em sinh tháng 2 âm lịch, theo như bài nói là phải 3 lần thay duyên tức là 3 lần yêu hay 3 lần cưới vậy ạ.!
   Em cũng có 3 lựa chọn luôn, 1 Hợi, 1 Dần và 1 Mão thì em nên chọn ai.
   Bạn em hai Hợi lấy nhau cũng có.! Nhưng lại thấy bảo không hợp thì là như thế nào.!
   Em sinh 5/2 âm lịch thì cuối năm nay có ngày nào cưới được không ạ.!
   Em xin cảm ơn rất nhiều.!

   • Admin viết:

    Tạm hiểu là có thể là yêu or có thể là cưới or có thể là yêu và cưới tóm lại nó bao gồm cả hai ạ, còn tuổi hợi có thể chọn: dần, mão, mùi đều đẹp cả cái quan trọng là chọn được tuổi bạn còn phải xem: can, mạng, cung có tốt không nữa chứ riêng mỗi phần chi (tuổi) thì chưa nói được gì ạ. Riêng cùng tuổi thì nó chả đẹp, chả xấu nên khỏi cần soi làm gì gọi là bình thường. Còn bạn tuổi hợi thì HUNG niên là năm Ngọ năm nay là Thân cưới thoải mái, nhưng xem tuổi cưới người ta soi tuổi nữ nhá 😀

  21. Hồng viết:

   Cho e hỏi vs ạ nữ 98 tuổi dần nam 95 tuổi hợi có hợp k ạ. Đi xem mọi nơi ngta soi k hợp ad có thể tư vấn cho e k ạ

   • Admin viết:

    Ất hợi – Mậu dần
    1. Chi: Hợi – Dần (bình hòa)
    2. Can: Ất – Mậu (Bình hòa)
    3. Mạng: Hỏa – Thổ (sinh nhau tốt)
    4. Cung: Đoài – Khảm (Chồng cung Đoài lấy vợ cung Khảm : bị Họa hại thật xấu)

    Cũng chả phải là xấu thấy bình thường. về phần cung có thể hóa giải được. Còn những thứ còn lại bình thường mạng còn sinh nhau kìa.

  22. Hòa Nguyễn viết:

   ad cho hỏi Nam Ất Hợi vs nữ Quý Dậu như thế nào vậy??

   • Admin viết:

    1. Chi: Hợi – Dậu (Bình hòa)
    2. Can: Ất – Quý (Sinh nhau tốt)
    3. Mạng: Sơn Đầu hỏa – Kiếm Phong Kim (khắc nhau nhưng là tốt vì Kiếm phong kim cần hỏa phù trợ mới thành)
    4. Cung: Đoài – Chấn (Chồng cung Đoài lấy vợ cung Chấn: bị Tuyệt mạng – xấu vừa)

    Về phần cung nên làm lẽ di cung hoán số là ok, cũng không khó khăn lắm. Nói chung 2 tuổi này khá là được

  23. ngọc linh viết:

   cho e hỏi gái 95 trai 92 có hợp ko ạ?

   • Admin viết:

    Nhâm thân – Ất hợi
    1. Chi: Thân – Hợi (Lục hại không tốt)
    2. Can: Nhâm – Ất (Bình hòa)
    3. Mạng: Kiếm phong Kim – Sơn đầu Hoả (khắc nhưng tốt, ở đây hỏa phù kim)
    4. Cung: Khôn – Đoài Chồng cung Khôn lấy vợ cung Đoài : được Thiên y (thật tốt)

    Vậy đó bạn, cũng tương đối không tới nỗi tệ 😀

  24. Khaseven viết:

   Ad… Vay e 95 lay 2k đc ko.. Có thuan loi sao ad noi e pit đi

   • Admin viết:

    95 lấy 2k là chuẩn rồi 😀 soi trong 1 giáp kiểu gì chả tìm được 1 2 tuổi hợp, 95 mà kiếm được vợ 99 thì hơi bị ngon đó 😀

  25. mẫn viết:

   ad ơi sao âm lịch năm 1995 có 2 tháng 8 âm vậy?

  26. Dat viết:

   Nhiều vợ rồi… Nhưng giờ vẫn fa

  27. Huy viết:

   nam 1995 lấy nữ 1998 có hợp không ad ?

   • Admin viết:

    Hợp đới bạn 😀
    1. mạng nam hỏa – nữ thổ (tốt – Tương sinh)
    2. Tuổi Nam Hợi – Nữ Dần (tốt – nhị hợp)

    Cưới đê, đừng suy nghĩ nữa

    • Nguyễn Hòa viết:

     Sao admin viết Là tuổi Ất Hợi(mệnh Hỏa- Sơn Đầu Hỏa) không lên làm ăn với người tuổi mậu dần(Mệnh mộc- Đại Lâm Mộc)
     Mộc sinh Hỏa. Có chút gì chưa rõ, hay nhầm lẫm mong Admin thông não giúp???

     • Admin viết:

      Mậu dần: Thành Đầu Thổ (Đất tường thành)
      Ất hợi: Sơn Đầu Hoả (Lửa ngọn núi)

      Thực tế nếu làm ăn thì ông Mậu dần lợi, chứ ông Ất hợi phù cho ông Mậu dần, xét về cơ bản là về mạng. Còn về Chi thì 2 tuổi này hợp, can thì bình thường. Vậy nếu như làm ăn ông Mậu Dần đi tìm ông Ất hợi thì đúng bài hơn =))

      Đó anh em đi phân tích đúng 3 yếu tố cần thiết về hợp này nọ thôi thì thấy vậy 😀 nếu bạn là Ất Hợi thì nên soi tuổi nào phù mình chứ 😀 ví dụ Mão, Mùi, Dần là các tuổi hợp với Hợi soi mạng mộc nữa với lại Quý Sinh Ất, Canh hợp Ất đấy ví dụ vậy về cơ bản thì nói thật ít được trường hợp nào gọi là full lắm, nên bạn tìm tuổi hợp, mạng sinh, còn can thì bình hòa là ổn lắm rồi còn tìm được can Quý nữa thì nét Đỡ phải lo.

    • Han To viết:

     Cho e hoi tuy 2t at hoi va mau dan hop nhung gia dinh noi coi boi la k hop k cho quen thi s ha a. Phaj tjm thay phong thuy hay thay tu vi coi day a

     • Admin viết:

      Cái này không liên quan tới tử vi, phong thủy thì nếu như làm ăn hoặc làm nhà các kiểu thì đi xem cũng được. Còn về phần xem tuổi này bạn nên tìm một người già có kinh nghiệm trong xem tuổi dựng vợ gả chồng người ta xem cho là chuẩn nhất OK

      • Han To viết:

       Nhung ma co cach nao hoa gjaj k a

      • Admin viết:

       Về hóa giải thì mình chỉ biết mỗi phần CUNG là hóa giải được thôi, còn về can chi mạng thì chịu ạ. Nói chung là đừng nên cố làm khác với quy luật tự nhiên, có hóa giải hay làm gì đó chỉ mang tính chất tạm thời thôi bạn. Nếu tin vào tâm linh thì nên cẩn thận và lựa chọn trước, việc lựa chọn trước tránh những thứ kiểu “giá mà, bảo mà,…” đồng thời tâm lý thoải mái hơn. Chứ mình làm blog để coi cho mọi người cùng vui vẻ, chứ không có khuyên mọi người quá tín rồi có ngày đánh mất Hạnh Phúc của chính bản thân. Hôn nhân nó là sự kết hợp giữa tâm linh và xã hội có hợp nhau về mọi bề mới sống được với nhau.

      • Han To viết:

       A co the chi e caxh hoa giai cung k

    • Mạnh Thắng viết:

     Tương khắc mà à kêu hợp là sao ??

     • Admin viết:

      Hỏa với thổ tương khắc là sao? mình không hiểu

      • My viết:

       Nam 95 nữ 97 k hợp nhau sao ad?

      • Admin viết:

       Uh không đẹp, xấu phần mạng và cung. Nói chung là không được hợp

      • Huy viết:

       Ad cho e hổ. E nam 95 và nữ 98 có hợp nhau ko ạ. Theo đánh giá 2 tuổi này đc bao nhiêu điểm ạ

      • Admin viết:

       Khá đẹp bị mỗi phần cung thôi, nếu đánh giá tổng quan thì 7/10 điểm 😀

      • Minh viết:

       Vậy sao họ bảo tuổi hổ nó hay vồ tuổi lợn

      • Admin viết:

       Dần – Hợi nhị hợp đó cha nội, vồ cái gì mà vồ 😀 hai con vồ nhau rồi ôm nhau ngủ á chứ không có làm gì nhau cả 😀