Âm lịch ngày 12-03-2024

Chọn ngày (dương lịch):
//
3/2/2024
Ngày Ất Hợi - Sơn Đầu Hoả

Thứ 3, 3/2/2024 nhằm ngày Ất Hợi, tháng Mậu Mẹo, năm Giáp Thìn.

Ngày Hắc Đạo - Nguyên Vu: Mọi công việc đều gặp trở ngại bất lợi nếu tiến hành vào ngày này.