Xem tuổi vợ chồng :Các mệnh xung khắc với Mệnh Hỏa

0
105

Xem tuổi vợ chồng :Các mệnh xung khắc với Mệnh Hỏa. Việc kết hôn vừa là việc quan trọng của trời đất vừa là việc quan trọng của con người . Sự tương phối người có bản mệnh Hỏa với các bản mệnh khác sẽ như thế nào.  Hãy cùng xem tuổi vợ chồng xem xem người mệnh hỏa xung khắc với mệnh gì.

1394179401

Ngũ hành Hỏa xung khắc với hành nào ?

Phúc Đăng, Lư Trung dữ Sơn Đầu
Tam Họa nguyên lai phách Thủy lưu
Thiên Thượng, Tích , Sơn hạ Hỏa
Thủy trung nhất ngô cân vương hậu
Tạp chí xem tuổi vợ chồng giải thích :

Ba loại Phúc Đăng Hỏa (lửa đèn dầu), Lư Trung Hỏa (lửa bếp lò) và Sơn Đầu Hỏa (lửa trên núi) gặp hành Thủy sẽ khắc kỵ. Khi gặp nước ba thứ lửa trên sẽ bị dập tắt, đúng nghĩa Thủy khắc Hỏa, thuộc diện khắc nhập mất phần phúc.
Còn Thiên Thượng Hỏa (lửa trên trời) và Tích Lịch Hỏa (lửa sấm sét) lại cần phối hợp với hành Thủy, bởi có nước thì càng phát huy được tính chất, khí âm (Thủy) gặp khí dương (Hỏa) sẽ gây ra sấm sét.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

avatar