• Xem tuổi vợ chồng : Các mệnh xung khắc với Mệnh Thổ

  Xem tuổi vợ chồng : Các mệnh xung khắc với Mệnh Thổ. Bản mệnh của mỗi tuổi Ngũ Hành Nạp Âm. Ngũ Hành Nạp Âm. Có khi hành này khắc hành kia , không phải là xấu, lại nhờ khắc đó mà ra tốt. Chứ không phải mỗi lần khắc là xấu cả. Cùng Xem tuổi vợ chồng xem xem mệnh Thổ xung khắc với mệnh gì ?

  1248959220.img

  Ngũ hành Thổ xung khắc với hành nào ?

  Lộ Bàng, Đại Trạch, Sa Trung Thổ
  Đắc Mộc như đạt thanh vân lộ
  Ngoại hữu tam ban phách Mộc gia
  Phùng chi tất mệnh tu nhập mộ.

  Xem tuổi vợ chồng giải thích :

  Lộ Bàng Thổ (đất đường lộ), Đại Trạch Thổ (đất đầm lầy) và Sa Trung Thổ (đất bãi cát) không sợ Mộc, vì cây không sống giữa đường cái quan hay trên bãi cát, đầm lầy. Cả ba hành Thổ này nếu gặp Mộc không khắc dù Mộc khắc Thổ, Thổ hao Mộc lợi, trái lại còn có đường công danh, tài lộc thăng tiến không ngừng.
  Thành Đầu Thổ (đất bờ thành), Bích Thượng Thổ (đất trên tường) và Ốc Thượng Thổ (đất nóc nhà) đều sợ Mộc, nhất là Tang Đố Mộc, Thạch Lựu Mộc, như thân tự chôn xuống mộ. 3 hành Thổ này tuy không sợ Bình Địa Mộc, Đại Lâm Mộc, Tùng Bá Mộc nhưng không bền vững vì hình kỵ.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *