Xem tuổi vợ chồng: Nam tuổi Canh Thân lấy vợ tuổi nào?

0
258

Xem tuổi vợ chồng: Nam tuổi Canh Thân lấy vợ tuổi nào? Kết hôn là một trong những chuyện trọng đại của đời người. Vì thế, dân gian ta thường có quan niệm xem tuổi cho vợ chồng trước khi cưới để tránh những tuổi đại kỵ làm ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân sau này của đôi vợ chồng. Dưới đây là cách chọn tuổi kết hôn cho người tuổi Canh Thân trong mục xem tuổi vợ chồng. 

xem tuoi vo chong tuoi than

 
1. Nam tuổi Canh Thân đại kỵ với vợ tuổi gì ?

Nam tuổi Canh Thân kỵ kết hôn với những tuổi dưới đây:

– Chồng tuổi Canh Thân, vợ tuổi Canh Thân (vợ chồng bằng tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

– Chồng tuổi Canh Thân, vợ tuổi Quý Hợi (chồng hơn vợ 3 tuổi): Ở đời với nhau phạm (tuyệt mạng)

– Chồng tuổi Canh Thân, vợ tuổi Nhâm Thân (chồng hơn vợ 12 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

– Chồng tuổi Canh Thân, vợ tuổi Ất Hợi (chồng hơn vợ 15 tuổi): Ở đời với nhau phạm (tuyệt mạng)

– Chồng tuổi Canh Thân, vợ tuổi Mậu Dần (chồng hơn vợ 18 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

– Chồng tuổi Canh Thân, vợ tuổi Giáp Dần (vợ hơn chồng 6 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

Lưu ý:

– Nam tuổi Canh Thân kỵ cưới vợ năm 18, 20, 30, 32, 38 và 42 tuổi

– Nữ tuổi Canh Thân kỵ có chồng năm 18, 20, 24, 30, 32, 36 và 42 tuổi

Nếu kết hôn vào những tuổi kỵ thì hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng.

– Nam tuổi Canh Thân sinh tháng 1, 3, 4, 5, 10 và 12 âm lịch có số Lưu Thê (nhiều vợ)

– Nữ tuổi Canh Thân sinh tháng 4, 5, 8, và tháng 10 âm lịch có số Lưu Phu (nhiều chồng)

– Người tuổi Canh Thân sinh tháng 6 và tháng 9 âm lịch có số khắc con, khó sinh và khó nuôi con

2. Nam tuổi Canh Thân hợp với vợ tuổi gì ?

– Chồng tuổi Canh Thân, vợ tuổi Tân Dậu (chồng hơn vợ 1 tuổi): Vợ chồng tuổi này ở với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo. Vợ chồng làm ăn dễ dàng, gặp nhiều thuận lợi, có mối quan hệ rộng, được nhiều người quý mến. Hai vợ chồng tính tình hòa hợp, có thể cùng nhau xây dựng cuộc sống hạnh phúc, giàu sang.

– Chồng tuổi Canh Thân, vợ tuổi Nhâm Tuất (chồng hơn vợ 2 tuổi): Vợ chồng tuổi này ở với nhau gặp số Tam Vinh Hiển, Vợ chồng có danh giá, chức tước, làm việc gì cũng dễ dàng, thuận lợi. Tính tình hai vợ chồng tương đối hòa hợp, chung sống thuận hòa.

– Chồng tuổi Canh Thân, vợ tuổi Giáp Tý (chồng hơn vợ 4 tuổi): Hai vợ chồng tuổi này ở với nhau không được tốt, gặp số Nhì Bần Tiện. Hai vợ chồng ở với nhau phải chịu cảnh nghèo khó, nếu có tiền cũng đều tiêu tốn. Tuy nhiên, vợ chồng tuổi này tính tình hòa hợp, nếu biết cùng nhau chung tay làm ăn sẽ giảm bớt được khó khăn.

– Chồng tuổi Canh Thân, vợ tuổi Đinh Sửu (chồng hơn vợ 5 tuổi): Hai vợ chồng tuổi này ở với nhau rất tốt, gặp số Nhất Phú Quý, có số hưởng giàu sang. Tính tình vợ chồng tương đối hòa hợp, chung sống với nhau sẽ làm nên sự nghiệp vẻ vang.

tuoiThan.jpg
– Chồng tuổi Canh Thân, vợ tuổi Đinh Mão (chồng hơn vợ 7 tuổi): Vợ chồng tuổi này ở với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo. Vợ chồng làm ăn dễ dàng, gặp nhiều thuận lợi, có mối quan hệ rộng, được nhiều người quý mến. Hai vợ chồng tính tình hòa hợp, có thể cùng nhau xây dựng cuộc sống hạnh phúc, giàu sang.

– Chồng tuổi Canh Thân, vợ tuổi Mậu Thìn (chồng hơn vợ 8 tuổi): Vợ chồng tuổi này ở với nhau gặp số Tam Vinh Hiển, Vợ chồng có danh giá, chức tước, làm việc gì cũng dễ dàng, thuận lợi. Tính tình hai vợ chồng tương đối hòa hợp, chung sống thuận hòa.

– Chồng tuổi Canh Thân, vợ tuổi Kỷ Tỵ (chồng hơn vợ 9 tuổi): Hai vợ chồng tuổi này ở với nhau không được tốt, gặp số Nhì Bần Tiện. Hai vợ chồng ở với nhau phải chịu cảnh nghèo khó, nếu có tiền cũng đều tiêu tốn. Tuy nhiên, vợ chồng tuổi này tính tình hòa hợp, nếu biết cùng nhau chung tay làm ăn sẽ giảm bớt được khó khăn.

– Chồng tuổi Canh Thân, vợ tuổi Kỷ Mùi (vợ hơn chồng 1 tuổi): Vợ chồng tuổi này ở với nhau gặp số Nhất Phú Quý. Hai vợ chồng mới đầu kinh tế bình thường, chịu khó làm ăn chăm chỉ mới khá dần lên. Tính tình hai vợ chồng tương đối hòa hợp, có thể cùng nhau chung sống thuận hòa.

– Chồng tuổi Canh Thân, vợ tuổi Mậu Ngọ (vợ hơn chồng 2 tuổi): Hai vợ chồng tuổi này ở với nhau không được tốt, gặp số Nhì Bần Tiện. Hai vợ chồng ở với nhau phải chịu cảnh nghèo khó, nếu có tiền cũng đều tiêu tốn. Tuy nhiên, vợ chồng tuổi này tính tình hòa hợp, nếu biết cùng nhau chung tay làm ăn sẽ giảm bớt được khó khăn.

– Chồng tuổi Canh Thân, vợ tuổi Đinh Tỵ (vợ hơn chồng 3 tuổi): Hai vợ chồng tuổi này ở với nhau không được tốt, gặp số Nhì Bần Tiện. Hai vợ chồng ở với nhau phải chịu cảnh nghèo khó, nếu có tiền cũng đều tiêu tốn. Tuy nhiên, vợ chồng tuổi này tính tình hòa hợp, nếu biết cùng nhau chung tay làm ăn sẽ giảm bớt được khó khăn.

Chú thích:

– Nhất Phú Quý (giàu có hay dư giả): Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhất Phú Quý và số mạng cá nhân của vợ chồng tốt, được hưởng phúc đức của cha mẹ đôi bên sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, sống trong cảnh giàu sang, phú quý.

Nếu vợ chồng có số mạng tốt nhưng lại không được hưởng phúc của cha mẹ thì cũng có sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no. Trái lại, nếu hai vợ chồng có số mạng không tốt, lại không được hưởng phúc đức của cha mẹ thì cuộc sống bình thường, chỉ đủ ăn.

– Nhì Bần Tiện (nghèo hèn hay thiếu thốn): Vợ chồng ở với nhau gặp số Nhì Bần Tiện, số mạng vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống phải chịu cảnh khốn khổ, thiếu thốn, nghèo hèn.

Nếu số mạng vợ chồng tốt nhưng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống bình thường, đủ ăn đủ tiêu. Ngược lại, nếu vợ chồng có số mạng tốt và được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống vẫn được hưởng no ấm, đủ đầy.

– Tam Vinh Hiển (quyền tước hay chức phận): Vợ chồng ở với nhau gặp số Tam Vinh Hiển, lại có số mạng tốt và được hưởng phúc đức từ cha mẹ sẽ được hưởng cuộc sống cao sang, có chức quyền, được nhiều người kính trọng.

Nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống cũng khá giả và có địa vị trong xã hội. Tuy nhiên, nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì chỉ có chút danh tiếng tầm thường.

– Tứ Đạt Đạo (dễ làm ăn): Vợ chồng ở với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo và có số mạng tốt, lại được hưởng thêm phúc đức từ cha mẹ thì sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, cuộc sống giàu sang, phú quý. Vợ chồng có số mạng không tốt nhưng được hưởng phúc từ cha mẹ thì cuộc sống khá giả, gia đình êm ấm. Nếu số mạng hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc từ cha mẹ hai bên thì cuộc sống vơ chồng chỉ đủ ăn, không quá chật vật.

– biệt ly hay tuyệt mạng (khó có thể chung sống, một trong hai người sẽ chết trước): Vợ chồng ở với nhau gặp số tuyệt mạng hay biệt ly, lại thêm số mạng không tốt và không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì kẻ mất người còn hoặc xa nhau vĩnh viễn.

Nếu vợ chồng số mạng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cũng khó lòng ở với nhau cả đời. Nếu vợ chồng có số mạng tốt và đươc hưởng phúc đức từ cha mẹ thì có thể sống với nhau nhưng cũng không thể tránh khỏi cuộc sống gia đình không êm ấm, một trong hai người thường bị ốm đau, bệnh tật.

Tìm kiếm phổ biến:

  • boi tuoi ket hon chinh xac nhat
  • chồng canh thân vợ đinh mão
  • tuổi canh thân khổ thế nào?
  • vơ đinh mão chong canh thân
  • xem tuoi lay vo cho nam canh thân
  • xem tuoi lay vo cho nam canh thân nữ

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

avatar