Xem tuổi vợ chồng: Nam tuổi Kỷ Mùi nên kết hôn với tuổi nào?

0
308

Xem tuổi vợ chồng: Nam tuổi Kỷ Mùi nên kết hôn với tuổi nào? Xem tuổi vợ chồng giúp bạn biết được người có tuổi hợp với mình hay không. Chuyện kết hôn là chuyện cả đời, vì thế việc chọn tuổi kết hôn không thể qua loa. Chọn tuổi giúp bạn tìm được người phù hợp với mình và hạnh phúc bền lâu.

xem tuoi vo chong tuoi mui

 
1. Nam Kỷ Mùi đại kỵ với vợ tuổi gì ?

Nam tuổi Kỷ Mùi kỵ cưới vợ những tuổi sau đây:

– Chồng tuổi Kỷ Mùi, vợ tuổi Tân Dậu (chồng hơn vợ 2 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

– Chồng tuổi Kỷ Mùi, vợ tuổi Đinh Mão (chồng hơn vợ 8 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

– Chồng tuổi Kỷ Mùi, vợ tuổi Mậu Thìn (chồng hơn vợ 9 tuổi): Ở đời với nhau phạm (tuyệt mạng)

– Chồng tuổi Kỷ Mùi, vợ tuổi Quý Dậu (chồng hơn vợ 14 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

– Chồng tuổi Kỷ Mùi, vợ tuổi Bính Thìn (vợ hơn chồng 3 tuổi): Ở đời với nhau phạm (tuyệt mạng)

– Chồng tuổi Kỷ Mùi, vợ tuổi Ất Mão (vợ hơn chồng 4 tuổi): Ở với nhau phạm (tuyệt mạng)

Lưu ý:

– Nam tuổi Kỷ Mùi kỵ cưới vợ năm 17, 23, 29, 35, 41, 47 và 53 tuổi

– Nữ tuổi Kỷ Mùi kỵ cưới vợ năm 15, 21, 27, 33, 39, 45 và 51 tuổi

Nếu kết hôn vào những tuổi kỵ thì hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng.

– Nam tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 3, 6, 8, 9, 10 và 12 âm lịch có số Lưu Thê (nhiều vợ)

– Nữ tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 3, 7, 9, 10 âm lịch có số Lưu Phu (nhiều chồng)

– Người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 9 và tháng 12 âm lịch có số khắc con, khó sinh và khó nuôi con.

2. Nam Kỷ Mùi hợp với vợ tuổi gì ?

– Chồng tuổi Kỷ Mùi, vợ tuổi Kỷ Mùi (Vợ chồng bằng tuổi): Hai vợ chồng tuổi này ở với nhau không được tốt, gặp số Nhì Bần Tiện. Vợ chồng làm ăn không được phát đạt, phải chịu cảnh nghèo túng một thời gian. Nếu biết cố gắng, chăm chỉ làm ăn mới được no ấm. Tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, ở với nhau nếu biết chăm chỉ làm ăn sẽ được hưởng cuộc sống no ấm.

– Chồng tuổi Kỷ Mùi, vợ tuổi Canh Thân (chồng hơn vợ 1 tuổi): Vợ chồng tuổi này ở với nhau khá tốt, gặp số Nhất Phú Quý. Vợ chồng có phước thì hưởng giàu, thiếu phước thì cũng khá giả. Tính tình hai vợ chồng tương đối hòa hợp, cùng chung sống với nhau sẽ làm nên sự nghiệp vẻ vang.

– Chồng tuổi Kỷ Mùi, vợ tuổi Nhâm Tuất (chồng hơn vợ 3 tuổi): Vợ chồng tuổi này ở với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo. Hai vợ chồng làm ăn dễ dàng, có quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn về tiền bạc. Tuy nhiên, tính tình hai vợ chồng không được hòa hợp cho lắm, ở với nhau nên kiên nhẫn, chăm chỉ làm ăn mới có cuộc sống hạnh phúc.

lethanhhon_nghile.jpg
– Chồng tuổi Kỷ Mùi, vợ tuổi Quý Hợi (chồng hơn vợ 4 tuổi): Vợ chồng tuổi này ở với nhau gặp số Tam Vinh Hiển. Vợ chồng có danh giá, chức tước, làm việc gì cũng dễ dàng, thuận lợi. Tính tình hai vợ chồng tương đối hòa hợp, có thể chung sống thuận hòa.

– Chồng tuổi Kỷ Mùi, vợ tuổi Giáp Tý (chồng hơn vợ 5 tuổi): Vợ chồng tuổi này ở với nhau gặp số Tam Vinh Hiển. Vợ chồng có danh giá, chức tước, làm việc gì cũng dễ dàng, thuận lợi. Tuy nhiên, tính tình vợ chồng không được hòa hợp cho lắm, sống chung với nhau nên nhẫn nhịn về lời ăn tiếng nói mới được hưởng hạnh phúc.

– Chồng tuổi Kỷ Mùi, vợ tuổi Ất Sửu (chồng hơn vợ 6 tuổi): Hai vợ chồng tuổi này ở với nhau không được tốt, gặp số Nhì Bần Tiện. Vợ chồng làm ăn không được phát đạt, phải chịu cảnh nghèo túng một thời gian. Nếu biết cố gắng, chăm chỉ làm ăn mới được no ấm. Tính tình hai vợ chồng không được hòa hợp, tâm ý bất hòa, nên kiên nhẫn và nhường nhịn nhau mới có thể cùng chung sống.

– Chồng tuổi Kỷ Mùi, vợ tuổi Bính Dần (chồng hơn vợ 7 tuổi): Vợ chồng tuổi này ở với nhau khá tốt, gặp số Nhất Phú Quý. Vợ chồng có phước thì hưởng giàu, thiếu phước thì cũng khá giả. Tính tình hai vợ chồng tương đối hòa hợp, cùng chung sống với nhau sẽ làm nên sự nghiệp vẻ vang.

– Chồng tuổi Kỷ Mùi, vợ tuổi Đinh Tỵ (vợ hơn chồng 2 tuổi): Vợ chồng tuổi này ở với nhau gặp số Tam Vinh Hiển. Vợ chồng có danh giá, chức tước, làm việc gì cũng dễ dàng, thuận lợi. Tính tình hai vợ chồng tương đối hòa hợp, có thể chung sống thuận hòa.

Chú thích:

– Nhất Phú Quý (giàu có hay dư giả): Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhất Phú Quý và số mạng cá nhân của vợ chồng tốt, được hưởng phúc đức của cha mẹ đôi bên sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, sống trong cảnh giàu sang, phú quý.

Nếu vợ chồng có số mạng tốt nhưng lại không được hưởng phúc của cha mẹ thì cũng có sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no. Trái lại, nếu hai vợ chồng có số mạng không tốt, lại không được hưởng phúc đức của cha mẹ thì cuộc sống bình thường, chỉ đủ ăn.

– Nhì Bần Tiện (nghèo hèn hay thiếu thốn): Vợ chồng ở với nhau gặp số Nhì Bần Tiện, số mạng vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống phải chịu cảnh khốn khổ, thiếu thốn, nghèo hèn.

Nếu số mạng vợ chồng tốt nhưng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống bình thường, đủ ăn đủ tiêu. Ngược lại, nếu vợ chồng có số mạng tốt và được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống vẫn được hưởng no ấm, đủ đầy.

– Tam Vinh Hiển (quyền tước hay chức phận): Vợ chồng ở với nhau gặp số Tam Vinh Hiển, lại có số mạng tốt và được hưởng phúc đức từ cha mẹ sẽ được hưởng cuộc sống cao sang, có chức quyền, được nhiều người kính trọng.

Nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống cũng khá giả và có địa vị trong xã hội. Tuy nhiên, nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì chỉ có chút danh tiếng tầm thường.

– Tứ Đạt Đạo (dễ làm ăn): Vợ chồng ở với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo và có số mạng tốt, lại được hưởng thêm phúc đức từ cha mẹ thì sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, cuộc sống giàu sang, phú quý. Vợ chồng có số mạng không tốt nhưng được hưởng phúc từ cha mẹ thì cuộc sống khá giả, gia đình êm ấm. Nếu số mạng hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc từ cha mẹ hai bên thì cuộc sống vơ chồng chỉ đủ ăn, không quá chật vật.

– biệt ly hay tuyệt mạng (khó có thể chung sống, một trong hai người sẽ chết trước): Vợ chồng ở với nhau gặp số tuyệt mạng hay biệt ly, lại thêm số mạng không tốt và không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì kẻ mất người còn hoặc xa nhau vĩnh viễn.

Nếu vợ chồng số mạng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cũng khó lòng ở với nhau cả đời. Nếu vợ chồng có số mạng tốt và đươc hưởng phúc đức từ cha mẹ thì có thể sống với nhau nhưng cũng không thể tránh khỏi cuộc sống gia đình không êm ấm, một trong hai người thường bị ốm đau, bệnh tật.

Tìm kiếm phổ biến:

  • nam tuoi ky mui cuoi nu giap ty co duoc khong

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

avatar