Xem tuổi vợ chồng: Nam tuổi Kỷ Tỵ nên kết hôn với tuổi nào thì hợp?

13
499

Xem tuổi vợ chồng: Nam tuổi Kỷ Tỵ nên kết hôn với tuổi nào thì hợp? Trong việc hôn nhân và hạnh phúc, bạn cần lựa chọn lương duyên cho hợp với tuổi mình mới có thể đẩy mạnh sự sống vào con đường hoa gấm. Hôm nay, trong mục xem tuổi vợ chồng hãy cùng xem tuổi vợ chồng xem xem Nam tuổi Kỷ Tỵ nên lấy vợ tuổi nào nhé.

xem tuoi vo chong tuoi ky ty

1. Nam tuổi Kỷ Tỵ đại kỵ với vợ tuổi gì

Nam tuổi Kỷ Tỵ kỵ cưới vợ những tuổi dưới đây:

– Chồng tuổi Kỷ Tỵ, vợ tuổi Quý Dậu (chồng hơn vợ 4 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

– Chồng tuổi Kỷ Tỵ, vợ tuổi Mậu Dần (chồng hơn vợ 9 tuổi): Ở đời với nhau phạm (tuyệt mạng)

– Chồng tuổi Kỷ Tỵ, vợ tuổi Kỷ Mão (chồng hơn vợ 10 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

– Chồng tuổi Kỷ Tỵ, vợ tuổi Ất Dậu (chồng hơn vợ 16 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

– Chồng tuổi Kỷ Tỵ, vợ tuổi Đinh Mão (vợ hơn chồng 2 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

– Chồng tuổi Kỷ Tỵ, vợ tuổi Bính Dần (Vợ hơn chồng 3 tuổi): Ở đời với nhau phạm (tuyệt mạng)

Lưu ý:

– Nam tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 24, 30, 36, 42, 48 và 54 tuổi

– Nữ tuổi này kỵ có chồng năm 20, 26, 32, 38, 44, 50 và 56 tuổi

Nếu kết hôn vào những tuổi kỵ thì hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng.

– Nam tuổi Kỷ Tỵ sinh tháng 3, 4, 5, 6, 7, 11 và 12 âm lịch có số Lưu Thê (nhiều vợ)

– Nữ tuổi Kỷ Tỵ sinh tháng 4, 5, 7, 8 âm lịch có số Lưu Phu (nhiều chồng)

– Những người sinh vào tháng 6 và tháng 9 âm lịch có số khắc con, khó sinh và khó nuôi con.

2. Nam tuổi Kỷ Tỵ không kỵ với vợ tuổi gì

– Chồng tuổi Kỷ Tỵ, vợ tuổi Kỷ Tỵ (vợ chồng bằng tuổi): Vợ chồng tuổi này ở với nhau gặp số Tam Vinh Hiển. Vợ chồng có danh giá, chức tước, làm việc gì cũng dễ dàng, thuận lợi. Tính tình hai vợ chồng tương đối hòa hợp, có thể chung sống thuận hòa.

– Chồng tuổi Kỷ Tỵ, vợ tuổi Canh Ngọ (chồng hơn vợ 1 tuổi): Vợ chồng tuổi này ở với nhau gặp số Tam Vinh Hiển. Vợ chồng có danh giá, chức tước, làm việc gì cũng dễ dàng, thuận lợi. Tính tình hai vợ chồng tương đối hòa hợp, có thể chung sống thuận hòa.

– Chồng tuổi Kỷ Tỵ, vợ tuổi Tân Mùi (chồng hơn vợ 2 tuổi): Hai vợ chồng tuổi này ở với nhau không được tốt, gặp số Nhì Bần Tiện. Vợ chồng làm ăn không được phát đạt, phải chịu cảnh nghèo túng một thời gian. Nếu biết cố gắng, chăm chỉ làm ăn mới được no ấm. Tính tình hai vợ chồng không được hòa hợp, tâm ý bất hòa, nên kiên nhẫn và nhường nhịn nhau mới có thể cùng chung sống.

– Chồng tuổi Kỷ Tỵ, vợ tuổi Nhâm Thân (chồng hơn vợ 3 tuổi): Vợ chồng tuổi này ở với nhau khá tốt, gặp số Nhất Phú Quý. Vợ chồng có phước thì hưởng giàu, thiếu phước thì cũng khá giả. Tính tình hai vợ chồng tương đối hòa hợp, cùng chung sống với nhau sẽ làm nên sự nghiệp vẻ vang.

– Chồng tuổi Kỷ Tỵ, vợ tuổi Giáp Tuất (chồng hơn vợ 5 tuổi): Vợ chồng tuổi này ở với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo. Hai vợ chồng làm ăn dễ dàng, có quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn về tiền bạc. Tính tình hai vợ chồng tương đối hòa hợp, cùng nhau chung sống sẽ có cuộc sống ấm no, sung túc.

– Chồng tuổi Kỷ Tỵ, vợ tuổi Ất Hợi (chồng hơn vợ 6 tuổi): Vợ chồng tuổi này ở với nhau gặp số Tam Vinh Hiển, Vợ chồng có danh giá, chức tước, làm việc gì cũng dễ dàng, thuận lợi. Tuy nhiên, tính tình vợ chồng không được hòa hợp cho lắm, sống chung với nhau nên nhẫn nhịn về lời ăn tiếng nói mới được hưởng hạnh phúc.

– Chồng tuổi Kỷ Tỵ, vợ tuổi Bính Tý (chồng hơn vợ 7 tuổi): Vợ chồng tuổi này ở với nhau gặp số Tam Vinh Hiển. Vợ chồng có danh giá, chức tước, làm việc gì cũng dễ dàng, thuận lợi. Tính tình hai vợ chồng tương đối hòa hợp, có thể chung sống thuận hòa.

– Chồng tuổi Kỷ Tỵ, vợ tuổi Đinh Sửu (chồng hơn vợ 8 tuổi): Hai vợ chồng tuổi này ở với nhau không được tốt, gặp số Nhì Bần Tiện. Vợ chồng làm ăn không được phát đạt, phải chịu cảnh nghèo túng một thời gian. Nếu biết cố gắng, chăm chỉ làm ăn mới được no ấm. Tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, ở với nhau nếu biết chăm chỉ làm ăn sẽ được hưởng cuộc sống no ấm.

– Chồng tuổi Kỷ Tỵ, vợ tuổi Mậu Thìn (vợ hơn chồng 1 tuổi): Vợ chồng tuổi này ở với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo. Hai vợ chồng làm ăn dễ dàng, có quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn về kinh tế. Tính tình vợ chồng tương đối hòa hợp, ở với nhau sẽ lập nên sự nghiệp vẻ vang.

Chú thích:

– Nhất Phú Quý (giàu có hay dư giả): Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhất Phú Quý và số mạng cá nhân của vợ chồng tốt, được hưởng phúc đức của cha mẹ đôi bên sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, sống trong cảnh giàu sang, phú quý.

Nếu vợ chồng có số mạng tốt nhưng lại không được hưởng phúc của cha mẹ thì cũng có sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no. Trái lại, nếu hai vợ chồng có số mạng không tốt, lại không được hưởng phúc đức của cha mẹ thì cuộc sống bình thường, chỉ đủ ăn.

– Nhì Bần Tiện (nghèo hèn hay thiếu thốn): Vợ chồng ở với nhau gặp số Nhì Bần Tiện, số mạng vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống phải chịu cảnh khốn khổ, thiếu thốn, nghèo hèn.

Nếu số mạng vợ chồng tốt nhưng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống bình thường, đủ ăn đủ tiêu. Ngược lại, nếu vợ chồng có số mạng tốt và được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống vẫn được hưởng no ấm, đủ đầy.

– Tam Vinh Hiển (quyền tước hay chức phận): Vợ chồng ở với nhau gặp số Tam Vinh Hiển, lại có số mạng tốt và được hưởng phúc đức từ cha mẹ sẽ được hưởng cuộc sống cao sang, có chức quyền, được nhiều người kính trọng.

Nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống cũng khá giả và có địa vị trong xã hội. Tuy nhiên, nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì chỉ có chút danh tiếng tầm thường.

– Tứ Đạt Đạo (dễ làm ăn): Vợ chồng ở với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo và có số mạng tốt, lại được hưởng thêm phúc đức từ cha mẹ thì sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, cuộc sống giàu sang, phú quý. Vợ chồng có số mạng không tốt nhưng được hưởng phúc từ cha mẹ thì cuộc sống khá giả, gia đình êm ấm. Nếu số mạng hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc từ cha mẹ hai bên thì cuộc sống vơ chồng chỉ đủ ăn, không quá chật vật.

– biệt ly hay tuyệt mạng (khó có thể chung sống, một trong hai người sẽ chết trước): Vợ chồng ở với nhau gặp số tuyệt mạng hay biệt ly, lại thêm số mạng không tốt và không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì kẻ mất người còn hoặc xa nhau vĩnh viễn.

Nếu vợ chồng số mạng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cũng khó lòng ở với nhau cả đời. Nếu vợ chồng có số mạng tốt và đươc hưởng phúc đức từ cha mẹ thì có thể sống với nhau nhưng cũng không thể tránh khỏi cuộc sống gia đình không êm ấm, một trong hai người thường bị ốm đau, bệnh tật.

Tìm kiếm phổ biến:

  • tuổi kỷ tỵ cưới năm nào đẹp
  • 2 tuổi kỷ tỵ 1989 lấy nhau
  • sinh năm 1989 cưới năm nào thì đẹp
  • tuổi kỷ tỵ cưới năm 2016
  • nữ mậu thìn có hợp với nam kỷ tỵ
  • nam tuổi dậu cưới nữ tuổi trâu
  • xem tuoi ky ty ket hon
  • tuoi ky ty
  • nu tuoi dau lau chong tuoi ky ty
  • co tuoi ky dan khong

13
ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

avatar
4 Bình luận chủ đề
9 Trả lời chủ đề
0 Người theo dõi
 
Được nhiều phản hồi nhất
Bình luận hay
Mới nhất Cũ nhất Được yêu thích
Linh
Guest
Linh

Bạn trai mình sinh năm 1989, tháng giêng còn mình sinh năm 1986 tháng 8 âm lịch có xấu lắm k ad?

Admin
Admin
Admin

Kỷ tỵ – Bính dần
1. Chi: Tỵ – Dần (lục hại)
2. Can: Kỷ – Bính (bình hòa)
3. Mạng: Mộc – Hỏa (sinh nhau)
4. Cung: Cấn – Khảm * Trai cung Cấn lấy gái cung Khảm (ngũ quỷ)

Về phần Cung thì có cách hóa giải được, còn về phần Chi thì mình không biết ạ. Nói chung là bị 2 phần không ổn đó là Chi và Cung thôi

Linh
Guest
Linh

2 phần đó một phần có cách hoá giải rồi, như vậy hai tuổi này có xấu tới mức không nên đến với nhau không Ad? Cảm ơn Ad nhiều

Admin
Admin
Admin

Không quá tệ, nhưng cái gì nó khắc thì sau sẽ có rắc rối ạ. Còn đừng có tín quá lúc lại đánh mất hạnh phúc của chính mình đó bạn.

Tâm
Guest
Tâm

Chào anh chị. A chi có thể giúp e đc k? Ck e sinh tháng 12âm lịch năm 1989 còn e sinh thang 6 âm lịch năm 1992 liệu có sống với nhau trọn đời được k? Hiện nay tuy đã đăng ký vvà đã có con nhưng gđ ck e k cho cưới. Nếu như lấy họ bảo ck e sẽ chết sớm. Mong mọi ng giải đáp giúp đỡ e chuyện này với ạ. E xin cảm ơn

Admin
Admin
Admin

Trọn hay không còn do chính các bạn nữa ạ, tâm linh chỉ là 1 phần nhỏ. Bạn đừng có quá tín làm gì, còn mình sẽ xem tuổi 92 với 89 có ổn không 1. Chi: Tỵ – Thân (lục hợp tốt) 2. Can: Kỷ – Nhâm (bình hòa) 3. Mạng: Mộc – Kim (khắc nhau, ở đây vợ khắc chồng nên không tốt) 4. Cung: Cấn – Khôn Trai cung Cấn lấy gái cung Khôn (sinh khí) Khá ổn, bị mỗi phần mạng xíu 😀 chắc cũng thi thoảng đá nhau tí, tuy nhiên chồng khá sợ vợ… Đọc tiếp »

Nam
Guest
Nam

Chào bạn, mình sinh năm kỷ tỵ (1989) và bạn gái cũng cùng tuổi, bố mẹ mình xem tuổi thì bảo là không hợp nhau nhưng trên web bạn thì lại ghi hợp. mình rất bối rối, bạn gỡ rối giùm mình với, cám ơn bạn.

Admin
Admin
Admin

“Cùng tuổi nằm duỗi mà ăn” nghe câu này chưa? thực ra thì cùng tuổi thì bình thường, nó chả đẹp cũng chả xấu. Chắc bố mẹ muốn bạn cưới vk trẻ hơn thôi ạ 😀

hong thân
Guest
hong thân

E nhờ anh chị xem cho em tuổi nhâm thân có hợp tuổi kỷ tỵ không. E sinh giờ dần tháng 2 năm nhâm thân . Bạn trai e sinh tháng 6 giờ trâu năm kỷ tỵ . Em cảm ơn anh chị đã trả lời

Admin
Admin
Admin

1. Chi: Thân – Tỵ (Nhị hợp tốt)
2. Can: Nhâm – Kỷ (bình hòa)
3. Mạng: Nhâm thân (Kiếm Phong Kim) – Kỷ tỵ (Đại Lâm Mộc) 2 mệnh khắc nhau, với lại ở đây nữ khắc nam nên cực kỳ xấu. OK chốt lại cặp này thì suy đi tính lại là không ổn cho lắm.

Thien
Guest
Thien

Admin coi dum em sinh 89 ban gai em sinh nam 81 hai tuoi nay o voi nhau co song lau duoc ko ah em lo qua admin giai dum em vi em doc tu vi thi thay tuoi dai ky cua ky ty la co tan dau

Admin
Admin
Admin

Chi: Tỵ – Dậu (Tam hợp tốt)
Can: Kỷ – Tân (Sinh nhau tốt)
Mạng: Mộc – Mộc (bình hòa)
Cung: Cấn – Càn * Trai cung Cấn lấy gái cung Càn (thiên y tốt)

Quá được đó bạn, vợ chồng hợp nhau sống hạnh phúc nhé đó là theo tâm linh 😀

Wonwon
Guest
Wonwon

Sao o tren bai viet noi ty va quy dau la dai ky ma