Âm lịch ngày 02-01-2024

Chọn ngày (dương lịch):
//
21/11/2023
Ngày Ất Sửu - Hải Trung Kim

Thứ 3, 21/11/2023 nhằm ngày Ất Sửu, tháng Giáp Tý, năm Quý Mẹo.

Ngày Hoàng Đạo - Kim Đường: Tốt cho việc xuất hành, bắt đầu công việc mới.