Âm lịch ngày 03-02-2024

Chọn ngày (dương lịch):
//
24/12/2023
Ngày Đinh Dậu - Sơn Hạ Hoả

Thứ 7, 24/12/2023 nhằm ngày Đinh Dậu, tháng Ất Sửu, năm Quý Mẹo.

Ngày Hắc Đạo - Câu Trần: Bất lợi với hầu hết công việc, không những ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ tâm lý của người làm mà tiến độ công việc còn bị chậm trễ, không hoàn thành.