Âm lịch ngày 05-01-2024

Chọn ngày (dương lịch):
//
24/11/2023
Ngày Mậu Thìn - Đại Lâm Mộc

Thứ 6, 24/11/2023 nhằm ngày Mậu Thìn, tháng Giáp Tý, năm Quý Mẹo.

Ngày Hắc Đạo - Thiên Lao: Làm việc đại sự vào ngày này sẽ gặp nhiều điều bất trắc, không thuận lợi liên quan tới thị phi, pháp luật, kiện tụng thậm chí sa vào tù tội.