Âm lịch ngày 05-02-2024

Chọn ngày (dương lịch):
//
26/12/2023
Ngày Kỷ Hợi - Bình Địa Mộc

Thứ 2, 26/12/2023 nhằm ngày Kỷ Hợi, tháng Ất Sửu, năm Quý Mẹo.

Ngày Hoàng Đạo - Minh Đường: Thường gặp quý nhân phù trợ vào ngày này, việc đang làm dẫu khó khăn lâu ngày cũng được hanh thông thuận lợi.