Âm lịch ngày 10-01-2024

Chọn ngày (dương lịch):
//
29/11/2023
Ngày Quý Dậu - Kiếm Phong Kim

Thứ 4, 29/11/2023 nhằm ngày Quý Dậu, tháng Giáp Tý, năm Quý Mẹo.

Ngày Hoàng Đạo - Minh Đường: Thường gặp quý nhân phù trợ vào ngày này, việc đang làm dẫu khó khăn lâu ngày cũng được hanh thông thuận lợi.