Âm lịch ngày 10-07-2024

Chọn ngày (dương lịch):
//
05/06/2024
Ngày Ất Hợi - Sơn Đầu Hoả

Thứ 4, 05/06/2024 nhằm ngày Ất Hợi, tháng Nhâm Mùi, năm Giáp Thìn.

Ngày Hoàng Đạo - Minh Đường: Thường gặp quý nhân phù trợ vào ngày này, việc đang làm dẫu khó khăn lâu ngày cũng được hanh thông thuận lợi.