Âm lịch ngày 11-12-2024

Chọn ngày (dương lịch):
//
11/11/2024
Ngày Kỷ Dậu - Đại Trạch Thổ

Thứ 4, 11/11/2024 nhằm ngày Kỷ Dậu, tháng Đinh Tý, năm Giáp Thìn.

Ngày Hoàng Đạo - Minh Đường: Thường gặp quý nhân phù trợ vào ngày này, việc đang làm dẫu khó khăn lâu ngày cũng được hanh thông thuận lợi.