Âm lịch ngày 12-01-2024

Chọn ngày (dương lịch):
//
02/12/2023
Ngày Ất Hợi - Sơn Đầu Hoả

Thứ 6, 02/12/2023 nhằm ngày Ất Hợi, tháng Ất Sửu, năm Quý Mẹo.

Ngày Hoàng Đạo - Minh Đường: Thường gặp quý nhân phù trợ vào ngày này, việc đang làm dẫu khó khăn lâu ngày cũng được hanh thông thuận lợi.