Âm lịch ngày 12-08-2024

Chọn ngày (dương lịch):
//
09/07/2024
Ngày Mậu Thân - Đại Trạch Thổ

Thứ 2, 09/07/2024 nhằm ngày Mậu Thân, tháng Quý Thân, năm Giáp Thìn.

Ngày Hắc Đạo - Thiên Lao: Làm việc đại sự vào ngày này sẽ gặp nhiều điều bất trắc, không thuận lợi liên quan tới thị phi, pháp luật, kiện tụng thậm chí sa vào tù tội.