Âm lịch ngày 12-09-2024

Chọn ngày (dương lịch):
//
10/08/2024
Ngày Kỷ Mẹo - Thành Đầu Thổ

Thứ 5, 10/08/2024 nhằm ngày Kỷ Mẹo, tháng Giáp Dậu, năm Giáp Thìn.

Ngày Hoàng Đạo - Minh Đường: Thường gặp quý nhân phù trợ vào ngày này, việc đang làm dẫu khó khăn lâu ngày cũng được hanh thông thuận lợi.