Âm lịch ngày 16-03-2024

Chọn ngày (dương lịch):
//
7/2/2024
Ngày Kỷ Mẹo - Thành Đầu Thổ

Thứ 7, 7/2/2024 nhằm ngày Kỷ Mẹo, tháng Mậu Mẹo, năm Giáp Thìn.

Ngày Hoàng Đạo - Minh Đường: Thường gặp quý nhân phù trợ vào ngày này, việc đang làm dẫu khó khăn lâu ngày cũng được hanh thông thuận lợi.