Âm lịch ngày 18-01-2024

Chọn ngày (dương lịch):
//
08/12/2023
Ngày Tân Tỵ - Bạch Lạp Kim

Thứ 5, 08/12/2023 nhằm ngày Tân Tỵ, tháng Ất Sửu, năm Quý Mẹo.

Ngày Hoàng Đạo - Ngọc Đường: Rất tốt cho việc học hành, khai bút, viết lách. Thuận lợi cho việc gặp gỡ, nhờ vả người có địa vị cao hơn mình. Đây còn là ngày đẹp để tiên hành mai táng. Tránh các việc liên quan tới bếp núc.