Âm lịch ngày 19-09-2024

Chọn ngày (dương lịch):
//
17/08/2024
Ngày Bính Tuất - Ốc Thượng Thổ

Thứ 5, 17/08/2024 nhằm ngày Bính Tuất, tháng Giáp Dậu, năm Giáp Thìn.

Ngày Hắc Đạo - Thiên Lao: Làm việc đại sự vào ngày này sẽ gặp nhiều điều bất trắc, không thuận lợi liên quan tới thị phi, pháp luật, kiện tụng thậm chí sa vào tù tội.