Âm lịch ngày 23-01-2024

Chọn ngày (dương lịch):
//
13/12/2023
Ngày Bính Tuất - Ốc Thượng Thổ

Thứ 3, 13/12/2023 nhằm ngày Bính Tuất, tháng Ất Sửu, năm Quý Mẹo.

Ngày Hoàng Đạo - Thanh Long: Thanh Long Hoàng Đạo là ngày cực tốt, đại sự đều thuận lợi, may mắn.