Tử vi 2024 tuổi Kỷ Dậu - 1969

Kỷ Dậu - 1969
Đại Trạch Thổ
Dương lịch: 16/02/1969 đến 05/02/1970

Theo âm lịch, bạn sinh vào năm Kỷ Dậu, bản mệnh Đại Trạch Thổ.

Sao hạn

NamNữ
Sao

Thổ Tú - (Trung bình)

Thổ Tú đem lại sự tai tiếng, kiện cáo và bất hoà trong gia đình dẫn tới hao mòn về sức khoẻ. Tuy không quá nghiêm trọng nhưng cũng ảnh hưởng đến cuộc sống, cần chú ý đề phòng kẻ tiểu nhân quấy phá, hạn chế đi xa và đầu tư mạo hiểm. Tháng Tư và tháng Tám âm lịch xấu hơn các tháng còn lại.

Vân Hớn - (Trung bình)

Khi gặp Vân Hớn, cả nam và nữ đều cần đề phòng bệnh tật, đau ốm nhẹ. Việc làm ăn ở mức trung bình khó có sự đột phá, ăn nói phải cẩn trọng để không bị điều tiếng tranh cãi. Nam cần đề phòng việc tranh tụng, pháp luật. Nữ đề phòng các vấn đề về thai sản. Xấu hơn vào tháng Hai và tháng Tám âm lịch.

Hạn

Ngũ Mộ - (Tiểu hạn)

Để tránh rủi ro, cần luôn mang theo giấy tờ, hóa đơn khi mua sắm và tránh việc buôn lậu, hàng giả. Tránh cho người khác ngủ nhờ.

Ngũ Mộ - (Tiểu hạn)

Để tránh rủi ro, cần luôn mang theo giấy tờ, hóa đơn khi mua sắm và tránh việc buôn lậu, hàng giả. Tránh cho người khác ngủ nhờ.