Âm lịch ngày 01-02-2024

Chọn ngày (dương lịch):
//
22/12/2023
Ngày Ất Mùi - Sa Trung Kim

Thứ 5, 22/12/2023 nhằm ngày Ất Mùi, tháng Ất Sửu, năm Quý Mẹo.

Ngày Hắc Đạo - Nguyên Vu: Mọi công việc đều gặp trở ngại bất lợi nếu tiến hành vào ngày này.