Âm lịch ngày 31-01-2024

Chọn ngày (dương lịch):
//
21/12/2023
Ngày Giáp Ngọ - Sa Trung Kim

Thứ 4, 21/12/2023 nhằm ngày Giáp Ngọ, tháng Ất Sửu, năm Quý Mẹo.

Ngày Hắc Đạo - Thiên Lao: Làm việc đại sự vào ngày này sẽ gặp nhiều điều bất trắc, không thuận lợi liên quan tới thị phi, pháp luật, kiện tụng thậm chí sa vào tù tội.