Âm lịch ngày 08-02-2024

Chọn ngày (dương lịch):
//
29/12/2023
Ngày Nhâm Dần - Kim Bạch Kim

Thứ 5, 29/12/2023 nhằm ngày Nhâm Dần, tháng Ất Sửu, năm Quý Mẹo.

Ngày Hoàng Đạo - Kim Quỹ: Tốt cho việc hôn nhân cưới hỏi, xấu cho việc liên quan tới quân sự, chiến tranh