Âm lịch ngày 09-02-2024

Chọn ngày (dương lịch):
//
30/12/2023
Ngày Quý Mẹo - Kim Bạch Kim

Thứ 6, 30/12/2023 nhằm ngày Quý Mẹo, tháng Ất Sửu, năm Quý Mẹo.

Ngày Hoàng Đạo - Kim Đường: Tốt cho việc xuất hành, bắt đầu công việc mới.