Âm lịch ngày 15-01-2024

Chọn ngày (dương lịch):
//
05/12/2023
Ngày Mậu Dần - Thành Đầu Thổ

Thứ 2, 05/12/2023 nhằm ngày Mậu Dần, tháng Ất Sửu, năm Quý Mẹo.

Ngày Hoàng Đạo - Kim Quỹ: Tốt cho việc hôn nhân cưới hỏi, xấu cho việc liên quan tới quân sự, chiến tranh