Âm lịch ngày 16-01-2024

Chọn ngày (dương lịch):
//
06/12/2023
Ngày Kỷ Mẹo - Thành Đầu Thổ

Thứ 3, 06/12/2023 nhằm ngày Kỷ Mẹo, tháng Ất Sửu, năm Quý Mẹo.

Ngày Hoàng Đạo - Kim Đường: Tốt cho việc xuất hành, bắt đầu công việc mới.